• BALÍK PRE ZRIAĎOVATEĽOV

BALÍK PRE ZRIAĎOVATEĽOV

VÝHODNÝ BALÍK
Trojica odborných brožúr pre každého dobrého zriaďovateľa školy a školského zariadenia teraz za výhodnú cenu: GDPR a ochrana osobných údajov v škole, Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok a Všeobecne záväzné nariadenia v školstve.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    95,00 € 61,00 €

ks

Popis

Balík PRE ZRIAĎOVATEĽOV tvoria nasledujúce tri brožúry:

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY
Krátky komentár a praktické príklady k ochrane osobných údajov pre školy a školské zariadenia. Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povinností ustanovených v nariadení o ochrane osobných údajov v súvislosti s poskytovaním výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach so zreteľom na osobitnú právnu úpravu v Slovenskej republike. Vznikla so zámerom uľahčiť riaditeľom škôl, učiteľom, vedúcim školského úradu aj vedúcim odboru školstva implementácie tohto nariadenia v praxi a podať jednoduchého vysvetlenia základných pojmov a povinností spolu s ilustráciou praktických príkladov. Výhody brožúry: pomôže vytvoriť informovaný súhlas, uvádza konkrétne vzorové situácie z praxe škôl, prináša tipy, na čo sa budú zameriavať kontroly pri dodržiavaní ochrany osobných údajov, pomáha pri postupe posudzovania vplyvu na ochranu osobných údajov. 


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI + CD
Odborná brožúra s podtitulom Zverejňovanie povinných údajov na webovom sídle bez porušenia GDPR je zameraná konkrétne na potreby organizácií školstva, samosprávy, štátnej a verejnej správy. Prináša odporúčania a tipy do každodennej praxe zverejňovania povinných údajov. Poradí, ktoré údaje netreba, resp. ktoré sa nesmú zverejniť. Upozorňuje na časté chyby a obsahuje návrhy interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole. Odborná brožúra je písaná špeciálne pre organizácie školstva, samosprávy, štátnej i verejnej správy. Podrobne rozoberá celý proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok – objasňuje, ktoré dokumenty treba zverejňovať; do kedy ich treba zverejniť, ako dlho nechať zverejnené a rozoberá aj ostatné náležitosti zverejnenia, napr. obsah a formu zverejňovaných dokumentov. Upozorňuje na obmedzenia zverejnenia povinných údajov. Objasňuje vzťah zverejňovaných dokumentov s výkonom základnej finančnej kontroly. Rieši modelové príklady z praxe. Upozorňuje na časté chyby. Rovnako obsahuje prílohovú časť zloženú z návrhov interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.  


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE
Právna príručka k tvorbe VZN a praktické odporúčania pri príprave VZN na úseku školstva. Komplexná analýza školských VZN.

Odborná brožúra ponúka komplexnú analýzu školských VZN:

  1. Praktické odporúčania pri tvorbe VZN v školstve
  2. Rozhodovacia činnosť súdov vo vzťahu k VZN v školstve
  3. Prehľad protestov prokurátorov voči školským VZN
  4. Najčastejšie pochybenia obcí a samosprávnych krajov pri tvorbe každého školského VZN
  5. Odporúčania ústredných orgánov štátnej správy
  6. Vzory zákonne konformných ustanovení jednotlivých školských VZN

Odborná brožúra zároveň obsahuje komplexný katalóg všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov na úseku školstva. Autori odkazujú na zákonné splnomocnenia na prijímanie školských všeobecne záväzných nariadení a vysvetľujú ich obsahovú stránku. Publikácia pri každom školskom všeobecne záväznom nariadení poukazuje na najčastejšie pochybenia obcí a samosprávnych krajov a obsahuje odporúčania pri tvorbe ich obsahu. Obsahuje vzory zákonne konformných ustanovení jednotlivých všeobecne záväzných nariadení.


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Autori: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. , Bc. Lukáš TomašObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu 3 x brožúra + 1 x CD
Počet strán 82 + 124 + 204
Formát 3 x A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu 3 x brožúra + 1 x CD
Počet strán 82 + 124 + 204
Formát 3 x A5

Súvisiace produkty

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Brožúra sa zameriava na 3 oblasti hodnotenia:alternatívne hodnotenie,formatívne hodnotenie,slovné ho..

22,00 €

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

Brožúra Vybrané interné smernice I. oboznamuje čitateľa, subjekt územnej samosprávy (obce, škol..

28,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

16,00 € 31,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

17,00 € 37,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

17,00 € 37,00 €

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

11,00 € 22,00 €