• BIOCHÉMIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-178-7

BIOCHÉMIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV


Knižná publikácia Biochémia pre všeobecných praktických lekárov obsahuje prehľad biochemických parametrov zatriedených podľa orgánových systémov. V článkoch nájdete stručnú charakteristiku, indikácie, aký materiál sa vyšetruje, ako sa správne skladuje a interpretáciu výsledkov, teda aké stavy, choroby spôsobujú zníženie alebo zvýšenie hodnoty parametra a čo môže navodiť nesprávnu interpretáciu.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    28,00 € 10,00 €

ks

Popis

Odborne a pritom ľahko čitateľne články majú obsah prispôsobený aktuálnym požiadavkám všeobecných lekárov tak, aby ste nestrácali čas hľadaním dôležitých informácii v obsiahlych monografiách.

Brožúra je súčasťou edície Edičný rad pre všeobecných lekárov.

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.
prof. MUDR. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.

OBSAH

1. Srdce
1.1 Kreatínkináza (CK)
1.2 Myoglobín
1.3 Kardiálne troponíny (cTnI, cTnT)
1.4 BNP/NT-proBNP
1.5 H-FABP Srdcová izoforma proteínu viažuceho mastné kyseliny
1.6 Izoenzým BB glykogénfosforylázy – GPBB

2. Obličky, močové cesty
2.1 Kreatinín
2.2 Močovina
2.3 Cystatín C
2.4 Proteinúria

3. Elektrolytové a vodné hospodárstvo

3.1 Sodík, draslík, chloridy
3.2 Kalcium, ionizované kalcium
3.3 Osmolarita/osmolalita
3.4 Antidiuretický hormón (ADH)

4. Pečeň, žlčník
4.1 Bilirubín
4.2 Alkalická fosfatáza (ALP)
4.3 Žlčové kyseliny
4.4 Enzýmy
4.5 Karbohydrátdeficientný transferín (CDT)
4.6 Alfa-fetoproteín
4.7 Amoniak
4.8 Kyselina hyalurónová

5. Pankreas
5.1 Amyláza
5.2 Lipáza
5.3 ?-karotén

6. Gastrointestinálny trakt
6.1 Zaťaženie xylózou
6.2 Tolerančný test na laktózu
6.3 Klírens ?1-antitrypsínu
6.4 Infekcie spôsobené Helicobacterom pylori
6.5 Vitamín B12/ kyselina listová
6.6 Chromogranín A
6.7 Gastrín
6.8 Vazoaktívny intestinálny peptid (VIP)
6.9 Okultné krvácanie v stolici
6.10 Kalprotektín

7. Pľúca
7.1 Krvné vyšetrenie
7.2 Laktát
7.3 Potová skúška
7.4 Neurón špecifi cká enoláza (NSE)
7.5 Angiotenzín konvertujúci enzým (ACE)

8. Metabolizmus kostí

8.1 Anorganický fosfát
8.2 Fosfát v moči, klírens fosfátu (Cp), percentuálna spätná resorpcia (TRP %)
8.3 Parathormón (PTH)
8.4 „PTH related protein" (PTHrP)
8.5 25-hydroxy-vitamín D; (25(OH)D, kalcidiol)
8.6 1,25-dihydroxy-vitamín D3 (1,25(OH2)D3, kalcitriol)
8.7 Kalcitonín
8.8 Biochemické markery tvorby kostí
8.9 Biochemické markery odbúravania kostí
8.10 Novšie markery

9. Metabolizmus lipoproteínov
9.1 Celkový cholesterol
9.2 Triacylglyceroly
9.3 Voľné mastné kyseliny (FFA,VMK, NEFA)
9.4 Apolipoproteín B
9.5 Apolipoproteíny A
9.6 Lipoproteín(a) – Lp(a)
9.7 Apolipoproteín E

10. Látková premena sacharidov
10.1 Glukóza
10.2 Ketónové látky
10.3 HbA1c
10.4 Glykované proteíny
10.5 Inzulín a proinzulín
10.6 C-peptid
10.7 Adipocytokíny

11. Stopové prvky
11.1 Fluór (F)
11.2 Chróm (Cr)
11.3 Jód (I)
11.4 Kobalt (Co)
11.5 Mangán (Mn)
11.6 Meď (Cu)
11.7 Molybdén (Mo)
11.8 Nikel (Ni)
11.9 Selén (Se)
11.10 ZínokObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 178
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 178
Formát A5

Súvisiace produkty

HEMATOLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

HEMATOLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Odborne a pritom ľahko čitateľne články majú obsah prispôsobený aktuálnym požiadavkám všeobecných le..

10,00 € 28,00 €

IMUNOLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

IMUNOLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Odborne a pritom ľahko čitateľne články majú obsah prispôsobený aktuálnym požiadavkám všeobecných le..

10,00 € 28,00 €

PARAZITOLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

PARAZITOLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Odborne a pritom ľahko čitateľne články majú obsah prispôsobený aktuálnym požiadavkám všeobecných le..

10,00 € 28,00 €

BIOCHÉMIA PRE ŠTUDENTOV VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA – POZNÁMKY K PREDNÁŠKAM

BIOCHÉMIA PRE ŠTUDENTOV VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA – POZNÁMKY K PREDNÁŠKAM

Text je štruktúrovaný veľmi dôsledne na podkapitoly so zameraním na zrozumiteľnosť a štruktúru obsah..

25,00 €

MEDICAL BIOCHEMISTRY FOR STUDENTS OF GENERAL MEDICINE – LECTURE NOTES

MEDICAL BIOCHEMISTRY FOR STUDENTS OF GENERAL MEDICINE – LECTURE NOTES

The text is structured on the subchapters, focusing on the clarity and structure of the content and ..

30,00 €

BALÍK PRE KARDIOLÓGA

BALÍK PRE KARDIOLÓGA

V balíku pre kardiológa nájdete tieto 4 odborné brožúry:RÝCHLE FAKTY: HYPERLIPIDÉMIA V brožúre z ..

55,00 € 68,00 €

BALÍK PRE GASTROENTEROLÓGA

BALÍK PRE GASTROENTEROLÓGA

Balík pre gastroenterológa obsahuje nasledujúce 4 brožúry:BIOCHÉMIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROVOdborná b..

50,00 € 60,00 €