• ČÍSLA - didaktická pomôcka

ISBN / ISSN / KÓD: 639

ČÍSLA - didaktická pomôcka


Didaktická pomôcka v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 napĺňa obsahové a výkonové štandardy predmetu matematika. Žiaci 1. ročníka ZŠ si prostredníctvom kartičiek s príkladmi a obrázkami prehlbujú poznatky o prirodzených číslach 1 až 20.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  10,00 € 5,00 €

ks

Popis

Cieľom didaktickej pomôcky je:

 • osvojenie poznatkov o prirodzených číslach,
 • osvojenie poznatkov o počítaní predmetov v obore do 20,
 • osvojenie poznatkov o sčítaní a odčítaní v obore do 10,
 • osvojenie poznatkov o sčítaní a odčítaní v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.

Pomocou didaktickej pomôcky rozvíjate obsahové štandardy:

 • Prirodzené čísla 0 – 20.
 • Počítanie počtu vecí..., po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí, ... o danom počte v obore do 20.
 • Sčítanie a odčítanie v obore do 10.
 • Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.

Pomocou didaktickej pomôcky rozvíjate výkonové štandardy:

 • Určiť počet predmetov v obore 0 – 20.
 • Priradiť v obore 0 – 20 k číslu správny počet predmetov.
 • Pochopiť a osvojiť si význam a funkciu znakov + (plus) a – (mínus) pri sčítaní a odčítaní čísel.
 • Správne používať znaky + (plus) a – (mínus) pri sčítaní a odčítaní čísel.
 • Vedieť spamäti všetky základné spoje sčítania a odčítania v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.

OBSAH

Didaktická pomôcka obsahuje:

 • Kartičky na vystrihovanie s 80 príkladmi na sčítanie a odčítanie v obore 10 a v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.
 • 20 kartičiek na vystrihovanie s obrázkami na určovanie počtu vecí v obore do 20.
 • Inštruktáž s modelovým využitím didaktickej pomôcky.


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu 20 kartičiek na vystrihovanie
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu 20 kartičiek na vystrihovanie
Formát A4

Súvisiace produkty

PREDMATEMATICKÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

PREDMATEMATICKÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

edícia pre materinky Cesta ku školskej matematike je cestou zo sveta dieťaťa do sveta školy i d..

6,00 € 15,00 €

ČÍSLA A ČÍSLICE – didaktická pomôcka

ČÍSLA A ČÍSLICE – didaktická pomôcka

Cieľom didaktickej pomôcky je:nadobudnúť poznatky o číslach a čísliciach,pomáhať dieťaťu získavať ps..

5,00 € 10,00 €

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – didaktická pomôcka

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – didaktická pomôcka

Cieľom didaktickej pomôcky je:rozlišovať hlásky na začiatku slova,priradiť čísla k danému počtu pred..

5,00 € 10,00 €