• DAJ SI ČAS I. + DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT

DAJ SI ČAS I. + DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT

UŠETRÍTE AŽ 5 EUR ! VÝHODNÝ BALÍK
Populárno-náučný zábavník DAJ SI ČAS, podľa predlohy rovnomennej zábavno-súťažnej relácie RTVS a k tomu pracovný zošit DEJEPIS pre 9. ročník základnej školy. Komplexný balíček (nielen) pre učiteľa dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy teraz za výhodnú cenu. Ušetríte až 5 eur!

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  19,90 € 14,90 €

ks

Popis

Balík DAJ SI ČAS I. + DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT obsahuje:

DAJ SI ČAS

Jedinečný titul na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti – DAJ SI ČAS. 

Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu. Doplnkový učebný materiál určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, využiteľný na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. Ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

Kreatívnu časť tvoria úlohy tematicky nadväzujúce na textovú časť brožúry:

Úlohy na rozvoj jazykovo-lingvistickej inteligencie:

 • krížovky, tajničky, osemsmerovky, slovné rébusy,
 • jazykolamy, hádanky a prešmyčky,
 • úlohy na zapamätanie mien, miest, dátumov a údajov.

Úlohy na rozvoj logicko-matematickej inteligencie:

 • logické hádanky, testy, rébusy,
 • tabuľky,
 • úlohy typu: ako pokračuje rad obrázkov, tvarov, nahrádzanie symbolov číslami,
 • matematické úlohy.

Úlohy na rozvoj vizuálne-priestorovej inteligencie:

 • práca s geometrickými tvarmi,
 • úlohy na postreh a pozornosť,
 • maľovanie, kreslenie,
 • farebné schémy, vytváranie vzorov, návrhov, obrázkov, dizajn.

Námety na úlohy súvisiace s témou brožúr – história:

 • Test s historickou tematikou
 • Hlavné mestá
 • Vlajky, erby
 • Mapy
 • Vzdialenosti miest
 • Umenie (umelecké diela, maliarstvo, sochárstvo), móda
 • komiksy z relácie Daj si čas.

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 9. ročník základnej školy. Prináša témy na diskusiu a námety na aktivity pre žiakov na hodinách dejepisu, ale aj etickej východy a občianskej náuky v základných školách aj na gymnáziách s osemročným a štvorročným štúdiom.

Pracovný zošit je určený deviatakom ZŠ, ale využijú ho aj stredoškoláci ako doplnkové aktivity k predmetom občianska výchova a dejepis. Je vizuálne podnetný a obsahuje cvičenia, doplnkové čítanie, kvízy a slovníčky k problematike prevencie extrémizmu a porozumeniu fungovania demokratickej spoločnosti. Na základe početných príkladov z nedávnej minulosti a súčasnosti sa žiaci naučia, v čom sú podstatné rozdiely medzi demokraciou a autoritárskymi režimami, ako boli napríklad nacizmus a komunizmus, ako pestovať kultúrnu gramotnosť a úctu k všetkým ľuďom. Praktické cvičenia so zapojením súčasných technológií (smartfóny) umožnia žiakom samostatne zbierať, analyzovať, a spracovávať informácie zo svojho okolia, osloviť rodinných príslušníkov a iných očitých svedkov udalostí, o ktorých sa učia.  

Obsah pracovného zošita:

 1. Demokracia
 2. Tolerancia a otvorená spoločnosť
 3. Vlastenectvo
 4. Sloboda a zodpovednosť
 5. Dialóg a kultúrna diskusia
 6. Riešenie konfliktov v spoločnosti
 7. Obrana voči manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu
 8. Extrémizmus a radikalizácia mládeže
 9. Nacizmus a neonacizmus
 10. Komunizmus
 11. Dobrovoľná skromnosť
 12. Migranti a utečenci


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu populárno-náučný zábavník + pracovný zošit
Počet strán 148 + 60
Formát 2 x A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Typ produktu populárno-náučný zábavník + pracovný zošit
Počet strán 148 + 60
Formát 2 x A4

Súvisiace produkty

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

Predstavuje jedinečnú pomôcku pre učiteľa:– prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, ..

15,00 €

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit je pomôckou:- pre učiteľa – prináša mu príklady na činnosti/aktivity/diskusiu, úloh..

5,00 €

DAJ SI ČAS I. + DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT

DAJ SI ČAS I. + DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT

Balík DAJ SI ČAS I. + DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT obsahuje:DAJ SI ČASJedinečný titul na rozvoj a zdokon..

14,90 € 19,90 €

MEŇAVCE: VEĽKÝ TRESK

MEŇAVCE: VEĽKÝ TRESK

V beletrizovanom pracovnom zošite sa žiak od sprievodných postavičiek autora a meňavca Améba postupn..

14,90 €

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

PRÁVE VYŠLO Publikácia je výrazom dlhoročného autorovho hľadania spôsobov, ako efektívne a zrozum..

15,00 €