• DAJ SI ČAS I. + DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT

DAJ SI ČAS I. + DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT

UŠETRÍTE AŽ 5 EUR ! VÝHODNÝ BALÍK
Populárno-náučný zábavník DAJ SI ČAS, podľa predlohy rovnomennej zábavno-súťažnej relácie RTVS a k tomu pracovný zošit DEJEPIS pre 9. ročník základnej školy. Komplexný balíček (nielen) pre učiteľa dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy teraz za výhodnú cenu. Ušetríte až 5 eur!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    19,90 € 14,90 €

ks

Popis

Balík DAJ SI ČAS I. + DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT obsahuje:

DAJ SI ČAS

Jedinečný titul na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti – DAJ SI ČAS. 

Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu. Doplnkový učebný materiál určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, využiteľný na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. Ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

Kreatívnu časť tvoria úlohy tematicky nadväzujúce na textovú časť brožúry:

Úlohy na rozvoj jazykovo-lingvistickej inteligencie:

  • krížovky, tajničky, osemsmerovky, slovné rébusy,
  • jazykolamy, hádanky a prešmyčky,
  • úlohy na zapamätanie mien, miest, dátumov a údajov.

Úlohy na rozvoj logicko-matematickej inteligencie:

  • logické hádanky, testy, rébusy,
  • tabuľky,
  • úlohy typu: ako pokračuje rad obrázkov, tvarov, nahrádzanie symbolov číslami,
  • matematické úlohy.

Úlohy na rozvoj vizuálne-priestorovej inteligencie:

  • práca s geometrickými tvarmi,
  • úlohy na postreh a pozornosť,
  • maľovanie, kreslenie,
  • farebné schémy, vytváranie vzorov, návrhov, obrázkov, dizajn.

Námety na úlohy súvisiace s témou brožúr – história:

  • Test s historickou tematikou
  • Hlavné mestá
  • Vlajky, erby
  • Mapy
  • Vzdialenosti miest
  • Umenie (umelecké diela, maliarstvo, sochárstvo), móda
  • komiksy z relácie Daj si čas.

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 9. ročník základnej školy. Prináša témy na diskusiu a námety na aktivity pre žiakov na hodinách dejepisu, ale aj etickej východy a občianskej náuky v základných školách aj na gymnáziách s osemročným a štvorročným štúdiom.

Pracovný zošit je určený deviatakom ZŠ, ale využijú ho aj stredoškoláci ako doplnkové aktivity k predmetom občianska výchova a dejepis. Je vizuálne podnetný a obsahuje cvičenia, doplnkové čítanie, kvízy a slovníčky k problematike prevencie extrémizmu a porozumeniu fungovania demokratickej spoločnosti. Na základe početných príkladov z nedávnej minulosti a súčasnosti sa žiaci naučia, v čom sú podstatné rozdiely medzi demokraciou a autoritárskymi režimami, ako boli napríklad nacizmus a komunizmus, ako pestovať kultúrnu gramotnosť a úctu k všetkým ľuďom. Praktické cvičenia so zapojením súčasných technológií (smartfóny) umožnia žiakom samostatne zbierať, analyzovať, a spracovávať informácie zo svojho okolia, osloviť rodinných príslušníkov a iných očitých svedkov udalostí, o ktorých sa učia.  

Obsah pracovného zošita:

  1. Demokracia
  2. Tolerancia a otvorená spoločnosť
  3. Vlastenectvo
  4. Sloboda a zodpovednosť
  5. Dialóg a kultúrna diskusia
  6. Riešenie konfliktov v spoločnosti
  7. Obrana voči manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu
  8. Extrémizmus a radikalizácia mládeže
  9. Nacizmus a neonacizmus
  10. Komunizmus
  11. Dobrovoľná skromnosť
  12. Migranti a utečenci


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu populárno-náučný zábavník + pracovný zošit
Počet strán 148 + 60
Formát 2 x A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Typ produktu populárno-náučný zábavník + pracovný zošit
Počet strán 148 + 60
Formát 2 x A4

Súvisiace produkty

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

Predstavuje jedinečnú pomôcku pre učiteľa:– prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, ..

15,00 €

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit je pomôckou:- pre učiteľa – prináša mu príklady na činnosti/aktivity/diskusiu, úloh..

5,00 €

DAJ SI ČAS I. + DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT

DAJ SI ČAS I. + DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT

Balík DAJ SI ČAS I. + DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT obsahuje:DAJ SI ČASJedinečný titul na rozvoj a zdokon..

14,90 € 19,90 €

MEŇAVCE: VEĽKÝ TRESK

MEŇAVCE: VEĽKÝ TRESK

V beletrizovanom pracovnom zošite sa žiak od sprievodných postavičiek autora a meňavca Améba postupn..

14,90 €