• DEJEPIS PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8280-370-2

DEJEPIS PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT


Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    8,00 €

ks

Popis


Nové prepracované vydanie pracovného zošita prináša nové, modernejšie grafické spracovanie a je doplnené o nové úlohy. Pracovný zošit Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl:

• sa venuje histórii 20. storočia a významným osobnostiam z tohto obdobia;

• je doplnkom k učebnici, spolu tvoria komplexný celok;

• obsahuje rôznorodé úlohy, ktoré mnohokrát nadväzujú na učebnicu, a tým žiaka/žiačku vedú k práci s informáciami v učebnici;

• vedú žiaka/žiačku aj k práci s časovou priamkou


Pracovný zošit spolu s učebnicou dejepisu podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov špeciálnych základných škôl.

Pomáha pri precvičovaní a fixácii učiva u žiakov so špeciálnymi potrebami.

Prináša množstvo cvičení.


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Mojtová-Bernátová


OBSAH

Technické vynálezy na začiatku 20. storočia

Prvá svetová vojna

Priebeh prvej svetovej vojny

Nespokojnosť na fronte

Nespokojnosť v zázemí

Koniec a dôsledky prvej svetovej vojny

Vznik Československa

Život v Československu

Tomáš Garrique [Garik] Masaryk

Milan Rastislav Štefánik

Andrej Hlinka

Svetová hospodárska kríza

Nástup fašizmu v Európe

Mníchovská dohoda

Rozpad Československa

Slovenská republika Druhá svetová vojna

Slováci na východnom a západnom fronte

Slovenské národné povstanie

Oslobodzovanie Československa

Vstup USA do vojny

Koniec a dôsledky druhej svetovej vojny

Československo v rokoch 1945 – 1948

Obdobie studenej vojny a Československo v rokoch 1948 – 1968

1968 – rok nádejí a sklamaní

Alexander Dubček

1968–1989 – roky nehybnosti a pád komunizmu

Vznik Slovenskej republiky

Opakovanie I.

Opakovanie II.  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Určené pre žiaci špeciálnych základných škôl
Počet strán 40
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Určené pre žiaci špeciálnych základných škôl
Počet strán 40
Formát A4

Súvisiace produkty

DEJEPIS PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

DEJEPIS PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12725:6-A2201Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci u..

8,00 €

DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13455:6-A2201Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci up..

8,00 €

DEJEPIS PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

DEJEPIS PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva..

24,00 €

DEJEPIS PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

DEJEPIS PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12731:6-A2201Učebnica oboznamuje žiakov s historickými u..

24,00 €

DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13455:6-A2201V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiac..

24,00 €

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit spolu s učebnicou biológie pomáha žiakom rozvíjať kľúčové kompetencie, získať a upe..

8,00 €

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka 2021/10366:6-A2201 Prostredníctvom množstva ilustrácií a fotografií spríst..

24,00 €

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka 2021/10411:6-A2201Pracovný zošit spolu s učebnicou pomáhajú žiakom najmä p..

8,00 €

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka 2021/9384:5-A2201 Prostredníctvom množstva ilustrácií a fotografií sa žiac..

24,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12513:6-A2201Prostredníctvom učebnice si žiaci postupne ..

24,00 €

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12509:6-A2021Učebnica po formálnej a obsahovej stránke n..

24,00 €

GEOGRAFIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

GEOGRAFIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12512:6-A2021Prostredníctvom učebnice žiaci získajú zá..

24,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12497:6-A2201Pracovný zošit z geografie tvorí s učebnico..

8,00 €

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

Doložka MŠ SR č. 5470/97-153Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôz..

8,00 €

GEOGRAFIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

GEOGRAFIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

Doložka MŠ SR č. 3394/96-153 Pracovný zošit z geografie tvorí s učebnicou komplexný celok. Fu..

8,00 €

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka 2021/9200:5-A2201Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k post..

8,00 €

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka SD - 2021/9088:3-A2201Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou prispieva ..

8,00 €

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka - 2021/9089:3-A2201 Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou prispieva k pos..

8,00 €

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka 2021/9200:5-A2201 Učebnica nadväzuje na predchádzajúce učebnice fyziky. Pomocou..

24,00 €

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka 2021/9394:5-A2201Učebnica zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. P..

24,00 €

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka - 2021/9085:3-A2201Učebnica zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a ..

24,00 €

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – UČEBNICA

Učebnica poskytuje žiakom základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických..

24,00 €

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit svojimi cvičeniami a úlohami pomáha spolu s učebnicou pri rozvoji kľúčových kompetenc..

8,00 €

DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14215:5-A2201V poslednej z radu učebníc dejepisu si ži..

35,00 €

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9207:5-A2201Učebnica poskytuje žiakom základné poznatky ..

35,00 €

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9209:5-A2201Pracovný zošit svojimi cvičeniami a úlohami ..

11,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12514:5-A2021Prostredníctvom učebnice si žiaci postupne ..

35,00 €

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12511:5-A2021Učebnica po formálnej a obsahovej stránke..

35,00 €

GEOGRAFIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

GEOGRAFIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12510:5-A2021Prostredníctvom učebnice žiaci získajú zá..

35,00 €

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9199:5-A2201Učebnica nadväzuje na predchádzajúce učebnic..

35,00 €

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9106:3-A2201Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami ..

11,00 €

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/10414:6-A2021Prostredníctvom množstva ilustrácií a fotog..

35,00 €

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Prostredníctvom množstva ilustrácií a fotografií sa žiaci oboznamujú s rastlinami a živočíchmi v i..

35,00 €

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Doložka MŠ SR č. 5470/97-153Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s r..

11,00 €

GEOGRAFIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

GEOGRAFIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Doložka MŠ SR č. 3394/96-153 Pracovný zošit z geografie tvorí s učebnicou komplexný celok. Fu..

11,00 €

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/10415:6-A2021Pracovný zošit spolu s učebnicou pomáhajú ž..

11,00 €

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9357:4-A2201Pracovný zošit spolu s učebnicou biológie po..

11,00 €

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9295:5-A2201Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou pr..

11,00 €

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9100:2-A2201Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou ..

11,00 €

DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14448:5-A2201Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci..

11,00 €

DEJEPIS PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

DEJEPIS PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14216:6-A2201Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiac..

11,00 €

DEJEPIS PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

DEJEPIS PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14447:5-A2201Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiac..

11,00 €

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9390:4-A2201Učebnica zahŕňa tematické celky Pohyb a sila..

35,00 €

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9211:5-A2201Učebnica zahŕňa tematické celky Vlastnosti láto..

35,00 €

DEJEPIS PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

DEJEPIS PRE 8. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14217:6-A2201Učebnica oboznamuje žiakov s historickým..

35,00 €

DEJEPIS PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

DEJEPIS PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva..

35,00 €

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12498:5-A2201Pracovný zošit z geografie tvorí s učebnico..

11,00 €