• DIFAMÁCIA NA INTERNETE

DIFAMÁCIA NA INTERNETE

NOVINKA
Článok analyzuje difamáciu a jej právny stav z hľadiska platného zákona v podmienkach Slovenskej republiky, pričom upriamuje pozornosť na prienik informačno-komunikačných technológií do tejto oblasti.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    7,00 €

ks

Popis

Difamácia neevokuje iba zásah do osobnostných práv jedinca, ale týka sa aj porušovania práv podnikateľov či skupín osôb a taktiež ju možno vzťahovať na veci a produkty, ale aj inštitúcie ako napríklad školy. Charakteristické pojmové znaky difamácie sú:

• nepravdivé alebo falošné tvrdenie o niekom (niečom inom),
• zverejnenie nepravdivého alebo falošného tvrdenia tretím osobám,
• spôsobenie škody/ujmy.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová


OBSAH

1. Úvod
2. Teoretické východiská difamácie
     2.1 Objasnenie pojmu
     2.2 Východiská
3. Difamácia na internete
4. Difamácia v právnom poriadku Slovenskej republiky
     4.1 Súkromnoprávne delikty
           4.1.1 Porušenie práva na ochranu osobnosti
           4.1.2 Nekalá súťaž
     4.2 Verejnoprávne delikty
          4.2.1 Trestný čin ohovárania
          4.2.2 Priestupok proti občianskeho spolunažívaniu
5. Zodpovednosť za difamáciu na internete
      5.1 Difamácia páchaná verbálne na verejnosti
      5.2 Difamácia páchaná prostredníctvom tlače
      5.3 Difamácia páchaná prostredníctvomrozhlasu a televízie
      5.4 Difamácia páchaná prostredníctvom internetu
6. Záver
7. Použitá literatúra  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 26
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 26
Formát A5

Súvisiace produkty

MANAŽMENT ŠKOLY

MANAŽMENT ŠKOLY

Riaditeľ školy musí v rámci svojej pracovnej pozície vykonávať hneď niekoľko dôležitých funkcií, za ..

65,00 €

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

68,00 €

UMENIE BYŤ UČITEĽOM

UMENIE BYŤ UČITEĽOM

"Byť učiteľom je nádherné, namáhavé, príjemné, veselé, smutné, ťažké, ľahké, nepredvídateľné, únavné..

14,00 €

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia s podtitulom Sprievodca evaluačnými procesmi predškolského vzdelávania prináša odpovede n..

65,00 €

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

Publikácia sa zaoberá vzťahom zamestnávateľ (riaditeľ) – zamestnanec. Zamestnávateľ v nej nájde špe..

68,00 €

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.OBSAH1. Pracovná záťaž človeka     &..

5,00 €