• EDÍCIA VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

EDÍCIA VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ


Štvorica obľúbených českých bestsellerov, v ktorých pedagógovia nájdu najmä praktické metodické materiály z oblasti výchovného a kariérového poradenstva alebo rady na profesijný rozvoj výchovných a kariérových poradcov. Neoddeliteľnou súčasťou týchto materiálov sú v praxi overené dotazníky a ďalšie praktické prílohy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    67,00 € 55,00 €

ks

Popis

Súčasťou Edície Výchovné a kariérové poradentství sú štyri brožúry:

DOTAZNÍK STUDIJNĚ PROFESNÍ ORIENTACE - 1
Prináša potrebnú metodiku a informácie k dotazníku študijno-profesijnej orientácie a ku kariérovému dotazníku k voľbe ďalšieho štúdia a povolania. Brožúra potrebnú metodiku a informácie k dotazníku študijno-profesijnej orientácie a ku kariérovému dotazníku na voľbu ďalšieho štúdia a povolania, ktoré sú určené žiakom vyšších ročníkov základnej a strednej školy. Okrem prehľadu diagnostiky kariérového poradenstva s pomocou sebahodnotiacich škálových dotazníkov obsahuje dotazníky pre žiakov základných aj stredných škôl a návod na ich použitie, zadávanie a vyhodnotenie. Druhá časť publikácie sa venuje škále štýlu riešenia problémov pre žiakov základných a stredných škôl.

DIAGNOSTIKA V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ - 2
Prináša ucelený a praktický pohľad do metód kariérového poradenstva. Brožúra pomáha zorientovať sa v oblasti posudkovej problematiky, zhŕňa jednotlivé prístupy, predstavuje metódy kariérnej diagnostiky, ako je napríklad RAISEC, vrátane konkrétnych tipov na využitie v praxi. Obsahuje aj množstvo aktivít a nechýbajú ani odporúčania, ako viesť kvalitný pohovor k zisteniu profesijnej orientácie. Kniha predstavuje prehľadnú metodiku, ktorú kariéroví poradcovia využijú každý deň.

ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADCE - 3
Ako môže kariérový poradca u seba a následne u svojich žiakov rozvinúť komunikačné a prezentačné schopnosti a ďalšie „mäkké“ kompetencie? Moderný sprievodca pre osobnostný rozvoj. Brožúra pre kariérových aj výchovných poradcov, pedagógov či školských psychológov pomáhajúcich žiakom v plánovaní kariéry predstavuje kariérové poradenstvo ako proces, pri ktorom poradca podporuje žiakov v zručnosti činiť svoje vlastné kompetentné voľby v oblasti výberu školy či povolania. Prináša odporúčania, ako môže poradca u seba a následne u svojich žiakov rozvinúť komunikačné a prezentačné zručnosti a ďalšie "mäkké" kompetencie, ktoré sú alfou a omegou úspešného uplatnenia na trhu práce. 

KURZ SKUPINOVÉHO KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - 4
Pomôcka pre všetkých pedagógov, výchovných a kariérnych poradcov a tiež triednych učiteľov, ktorí sa vo svojej pedagogickej praxi venujú témam profesijnej orientácie svojich žiakov. Kurz skupinového kariérového poradenstva reaguje na potrebu zmeny, ktorá sa deje v rámci kariérového poradenstva a vzdelávania. Dynamika celej spoločnosti, premenlivosť trhu práce a kariérnych ciest, tlaky na osobnosť vo sfére práce, to všetko sa premieta aj do školského prostredia, ktoré žiada aktuálne metodické materiály. Celý kurz je rozdelený do modulov a pri jeho koncipovaní autor vychádza z medzinárodne overených metód profesijnej orientácie, ktorú však upravuje pre školské prostredie a obsah dopĺňa o vyskúšané aktivity z reálnej praxe.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu 4 x brožúra
Počet strán 110+162+132+196
Formát 4 x A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu 4 x brožúra
Počet strán 110+162+132+196
Formát 4 x A4