• EDIČNÝ RAD PRE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA 2018

EDIČNÝ RAD PRE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA 2018

ZĽAVA
Edičný rad pre všeobecného lekára pokračuje aj v roku 2018 a prináša informácie prispôsobené potrebám všeobecných lekárov. Súčasťou tohtoročnej edície budú 4 tituly – Rýchle fakty: Diabetes Mellitus, Rýchle fakty: Bolesti hlavy, Rýchle fakty: Hyperlipidémia a Klinicky významné interakcie liečiv pri ochoreniach respiračného systému.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    80,00 € 60,00 €

ks

Popis

Najväčšia a najobľúbenejšia edícia odborných brožúr určená pre všeobecných lekárov úspešne pokračuje aj v roku 2018. Na základne veľmi pozitívnych ohlasov zo strany čitateľov v minulom roku, budú opäť jej súčasťou aj preklady publikácií z edície vydavateľstva Health Press – Fast Facts / Rýchle fakty, ktorá sa teší veľkej obľube a rešpektu v anglicky hovoriacej časti sveta.

Edičný rad pre všeobecného lekára číslo 8 na rok 2018 obsahuje súbor štyroch publikácií:

Rýchle fakty: Diabetes Mellitus
Výskyt ochorenia diabetes mellitus celosvetovo stúpa, preto publikácie o diabete celosvetovo naberajú na popularite. Počty nových diabetikov neustále rastú aj u nás, preto najnovšia brožúra z edičnej rady Rýchle fakty – Diabetes mellitus by sa mala stať povinným čítaním nielen pre primárny kontakt, farmaceutov, špecialistov, iných zdravotníckych pracovníkov, ale aj samotných laikov – pacientov. Brožúra poskytuje okrem epidemioólogie, včasnej detekcii diabetu, klinických prejavov, najnovších terapeutických postupov, dávkovania a spôsobov podávania inzulínu, komplikácii diabetu a ich manažmentu aj dôležité rady k diétnemu stravovaniu a fyzickej aktivite.

Rýchle fakty: Bolesti hlavy
Bolesti hlavy sú súčasťou bežnej praxe všeobecného lekára. Mnohí pacienti sa liečia sami, pritom bolesti hlavy môžu znamenať vážne ochorenie. Kontinuálne a prerušované záchvaty vyžadujú dôkladné vyšetrenie a adekvátnu liečbu. Brožúra poskytuje lekárom primárneho kontaktu potrebné znalosti pre posúdenie a správny manažment primárnej bolesti hlavy. Umožňuje lekárom rozlišovať medzi benígnym a potenciálne život ohrozujúcim stavom.

Rýchle fakty: Hyperlipidémia
V brožúre autori, renomovaní odborníci z Veľkej Británie a USA, interpretujú dôkazy z klinických štúdií v kontexte patogenézy a poskytujú praktické riešenia rutinných problémov, s ktorými sa stretávate pri klinickom manažovaní hyperlipidémie. Prehľadný sumár určený pre široké spektrum zdravotníckych pracovníkov obsahuje: poruchy lipidov a lipoproteínov, epidemiológiu a patofyziológiu, familiárnu hypercholesterolémiu, dyslipidémiu v inzulínovej rezistencii, metabolický syndróm a diabetes mellitus, sekundárnu hyperlipidémiu, diétny režim, farmakologickú liečbu a biochemický dôkaz.

Klinicky významné interakcie liečiv pri ochoreniach respiračného systému
Brožúra sa zameriava na farmakoterapiu určitého ochorenia respiračného traktu, charakteristiku liečiv, nežiaduce účinky. Obsahuje prehľadne spracované klinicky významné interakcie s vysvetlením mechanizmu vzniku a odporúčaniami do praxe. Upozorňuje na nesprávne kombinácie s inými liečivami a ich možné následky. Kapitoly sú doplnené kazuistikami (s odporúčaním riešenia interakcie).

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

Ian N Scobie MD FRCP
Katherine Samaras MBBS PHD FRACP
Richard Peatfield
David W Dodick
Allan Sniderman MD FRCP(C)
Paul Durrington MD FRCP FRCPath FMedSci
PharmDr. Ľubomír Virág, PhD.
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
MUDr. Monika Laššáková, PhD.
MUDr. Štefan Laššák, PhD.

OBSAH

Rýchle fakty: Diabetes Mellitus – vyšlo v januári 2018
Predhovor
Epidemiológia
Diagnostika 1
Diabetes mellitus 1. typu
Diabetes mellitus 2. typu
Iné druhy diabetu
Liečba diabetes mellitus 1. typu
Liečba diabetes mellitus 2. typu
Diétny režim a fyzická aktivita
Komplikácie a vplyv na mentálne zdravie
Hypoglykémia
Diabetická ketoacidóza a hyperosmolárny hyperglykemický stav
Tehotenstvo a diabetes
Užitočné zdroje

Rýchle fakty: Bolesti hlavy – vyšlo v apríli 2018
Diferenciálna diagnostika
Epidemiológia
Klinické známky migrény a tenzných bolestí hlavy
Mechanizmus vzniku migrény
Náhle príčiny
Akútna liečba
Profylaktická liečba
Chronické denné bolesti hlavy
Klastrová bolesť hlavy
Post-traumatická bolesť hlavy
Budúce trendy
Vývoj 

Rýchle fakty: Hyperlipidémia – vyšlo v júli 2018
Slovník
Úvod
Lipidy a lipoproteíny – štruktúra a fyziológia
Epidemiológia a patofyziológia
Familiárna (monogénová) hypercholesterolémia
Polygénová hypercholesterolemia a kombinovaná hyperlipidémia
Hypertriglyceridémia
Familiárna dysbetalipoproteinémia
Dyslipidémia pri inzulínovej rezistencii, metabolickom syndróme a diabetes mellitus
Sekundárna hyperlipidémia
Diétne opatrenia
Farmakologická liečba
Kedy liečiť
Biochemické testy
Užitočné adresy
Register  

Klinicky významné interakcie liečiv pri ochoreniach respiračného systému – vyšlo v októbri 2018 
Astma
Chronická obštrukčná choroba pľúc
Kašeľ
Alergie
Liečivo teofylín  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu 4 x brožúra
Počet strán 136 + 104 + 144 +130
Formát 4 x A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Typ produktu 4 x brožúra
Počet strán 136 + 104 + 144 +130
Formát 4 x A5

Súvisiace produkty

RÝCHLE FAKTY: DIABETES MELLITUS

RÝCHLE FAKTY: DIABETES MELLITUS

Plnofarebná publikácia z edície anglického vydavateľstva Health Press – Fast Facts / Rýchle fakty, k..

20,00 €

RÝCHLE FAKTY: BOLESTI HLAVY

RÝCHLE FAKTY: BOLESTI HLAVY

Bolesti hlavy sú súčasťou bežnej praxe všeobecného lekára. Mnohí pacienti sa liečia sami, pritom bo..

20,00 €

RÝCHLE FAKTY: HYPERLIPIDÉMIA

RÝCHLE FAKTY: HYPERLIPIDÉMIA

Prehľadný sumár určený pre široké spektrum zdravotníckych pracovníkov obsahuje:poruchy lipidov a lip..

20,00 €

KLINICKY VÝZNAMNÉ INTERAKCIE LIEČIV PRI OCHORENIACH RESPIRAČNÉHO SYSTÉMU

KLINICKY VÝZNAMNÉ INTERAKCIE LIEČIV PRI OCHORENIACH RESPIRAČNÉHO SYSTÉMU

PRÁVE VYŠLO Obsahuje prehľadne spracované klinicky významné interakcie s vysvetlením mechanizmu vzn..

20,00 €

LÉČEBNÁ REHABILITACE BOLESTIVÝCH STAVŮ HYBNÉ SOUSTAVY

LÉČEBNÁ REHABILITACE BOLESTIVÝCH STAVŮ HYBNÉ SOUSTAVY

Či už ide o bolesť v krížoch, bolesť hlavy vyvolávanú poruchami z oblasti krčnej chrbtice, bolesť sp..

20,00 €

LÉČEBNÁ REHABILITACE U NEUROLOGICKÝCH DIAGNOZ I. DÍL

LÉČEBNÁ REHABILITACE U NEUROLOGICKÝCH DIAGNOZ I. DÍL

V prvej časti sa venujeme nasledujúcim ochoreniam – postpoliomyelitický syndróm, roztrúsená skleróza..

20,00 €

LÉČEBNÁ REHABILITACE U NEUROLOGICKÝCH DIAGNOZ II. DÍL

LÉČEBNÁ REHABILITACE U NEUROLOGICKÝCH DIAGNOZ II. DÍL

V druhej časti sa komplexne venujeme náhlym cievnym mozgovým príhodám. Brožúra je určená lekárom, re..

20,00 €

BIOCHÉMIA PRE ŠTUDENTOV VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA – POZNÁMKY K PREDNÁŠKAM

BIOCHÉMIA PRE ŠTUDENTOV VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA – POZNÁMKY K PREDNÁŠKAM

Text je štruktúrovaný veľmi dôsledne na podkapitoly so zameraním na zrozumiteľnosť a štruktúru obsah..

25,00 €

MEDICAL BIOCHEMISTRY FOR STUDENTS OF GENERAL MEDICINE – LECTURE NOTES

MEDICAL BIOCHEMISTRY FOR STUDENTS OF GENERAL MEDICINE – LECTURE NOTES

The text is structured on the subchapters, focusing on the clarity and structure of the content and ..

30,00 €