Elektronické knihy

 

 

Biológia


Biológia 5. ročník ZŠ

Život vo vode a na brehu - rastliny
Drobné vodné živočíchy
Vodné bezstavovce

Biológia 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Jednobunkové organizmy
Huby s plodnicou, iné huby a lišajníky
Živočíchy so schránkou - mäkkýše

Biológia 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Obehová sústava
Srdce a cievy
Vylučovanie

Biológia 8 ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Dedičnosť a jej podstata
Prenos genetických informácií
Dedičnosť a premenlivosť

Biológia 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Vek zeme a jej geologická história
Prvohory a druhohory
Treťohory a štvrtohoryFyzika


Fyzika 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Meranie objemu tuhých telies
Vplyv teploty na hustotu
Hustota plynov

Fyzika 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Výmena tepla medzi horúcou a studenou vodou
Výmena tepla medzi kovmi a vodou
Spaľovacie motory

Fyzika 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Rozklad svetla
Absorbcia svetla
Tlak v kvapalinách

Fyzika 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Práca elektrického prúdu. Elektrický príkon
Elektromagnet a jeho využitie
Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus. Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniamiTechnika


Technika 5. ročník ZŠ

Príprava jedál a výživa

Technika 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Ekonomika domácnosti

Technika 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Stroje a zariadenia v domácnosti

Technika 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Plánovanie a vedenie domácnosti

Technika 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Tvorivá činnosťTajomstvá sveta


Tajomstvá sveta 2. ročník

Kráľ ovocníčkov
Dračí ostrov

Tajomstvá sveta 3. ročník

Deň hádaniek
Fixa Pixa

Tajomstvá sveta 4. ročník

V obkľúčení votrelcov
Zázračný zázvor