• ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-669-5

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY

PRIPRAVUJEME
Metodické poznámky k pracovnému zošitu – Etická výchova pre 1. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy.

  • Dostupnosť: Pripravujeme
  • Cena s DPH
    15,00 €

ks

Popis

VYCHÁDZA 15. APRÍLA 2020

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE - 1.ROČNÍK ZŠ*

 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Metodické poznámky poskytujú výbornú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu pre žiakov 1.ročníka: Etická výchova pre 1. ročník ZŠ.

Metodické poznámky k etickej výchove pre 1. ročník ZŠ sú prehľadne a prakticky spracované. Obsahujú námety na organizáciu vyučovacej hodiny, odporúčania a pokyny, ako začleniť pracovné listy a aktivity do hodín a ako s nimi pracovať, zaradenie k výkonovým a obsahovým štandardom, výchovno-vzdelávacie ciele, motivácie k daným aktivitám, otázky, hry, doplnkové aktivity, hodnotovú reflexiu, domáce úlohy, rôzne odporúčania a zaradenie jednotlivých tém do TVVP. 

Benefity:

Metodické poznámky s pracovným zošitom vznikli ako kvalitne spracovaný doplnkový učebný materiál pre žiakov a učiteľov. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala.

Svieže a pestré zadania úloh, ďalšie rozmanité aktivity, práca s príbehmi atď., ako aj premyslená metodická podpora pomáhajú rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k rastlinám a živočíchom, k ochrane prírody a láske k nej.

Obsah Metodických poznámok spolu s pracovným zošitom sú koncipované tak, aby v nich učiteľ našiel všetky potrebné informácie a pomôcky k výučbe etickej výchovy.

Vyučovacia hodina sa tak stane pre žiakov atraktívna a budú sa na ňu tešiť.

ODBORNÁ GARANCIA

Recenzenti:

PaedDr. Oľga Krížová
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
PaedDr. Eva Raffajová
Mgr. Jana Škrhová 

Autorka: PhDr. Eva Farkašová, CSc. –  vysoko erudovaná autorka, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je tematika práce s deťmi zo SZP. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne.


OBSAH

Tematický výchovno-vzdelávací plán (TVVP) a zaradenie tematických pracovných listov
Medzipredmetové vzťahy a prepojenie pracovných listov s prierezovými témami

1. TÉMA – MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
1. Predstav seba: To som ja!
2. Priateľstvo: S kým sa kamarátim?
3. Pochvala: Najsladšia mandarínka
4. Pozdrav: Ako sa zdravíme?
5. Vďačnosť, ospravedlnenie: Čarovné slová prosím, ďakujem, prepáč
6. Pravidlo v skupine: Pravidlá v triede cez prestávku
7. Pravidlo v skupine: Pravidlá v triede počas hodiny
8. Dodržiavanie pravidiel: Moje lepšie a horšie JA

2. TÉMA – PRVKY PROSOCIÁLNOSTI 
9. Úcta: Čo sa mi páči na iných?
10. Vďačnosť: Darček k narodeninám
11. Vďačnosť: Vianočný stromček
12. Dodržiavanie pravidiel: Čo by sme nemali robiť?
13. Rešpekt: Reťaz sily a dobra
14. Spolupráca: S čím sa radi hráme?
15. Spolupráca: Čo spolu robíme?
16. Úcta: Mám rád zvieratká
17. Úcta: Príroda a ja

3. TÉMA – ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ 
18. Medziľudské vzťahy: Ako sa správam k starším?
19. Moja hodnota: Moje zdravie
20. Sebaovládanie: Telefón
21. Sebaovládanie: Moje domáce zvieratko

4. TÉMA - POZITÍVNE HODNOTENIE 
22. Pozitívne hodnotenie: Pochvala a odmena
23. Vlastnosti iných: Chcem byť ako ty!
24. Pozitívne vlastnosti: My a kamaráti

5. TÉMA - NAŠA RODINA
25. Ja: Moje narodeniny
26. Rodina: Moja rodina
27. Povinnosti: Ako doma pomáham?
28. Pravidlá: Pravidlá v rodine
29. Pomoc v rodine: Starostlivosť rodičov! Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Počet strán 40
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Počet strán 40
Formát A4

Súvisiace produkty

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ..

3,00 € 5,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

EXPEDUJEME OD MÁJA 2020 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9...

5,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY

EXPEDUJEME OD MÁJA 2020 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9...

15,00 €