• ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-672-5

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY

PRIPRAVUJEME
Metodické poznámky k pracovnému zošitu – Etická výchova pre 5.–9, ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy na druhom stupni ZŠ.

  • Dostupnosť: Pripravujeme
  • Cena s DPH
    15,00 €

ks

Popis

EXPEDUJEME OD MÁJA 2020

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE - 5.-9. ROČNÍK ZŠ*

 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Metodické poznámky poskytujú výbornú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu pre žiakov 5.- 9. ročníka: Etická výchova pre 5.-9. ročník ZŠ.

Predstavuje prehľadnú pomôcku pre učiteľa etickej výchovy na druhom stupni základných škôl, sú základnou metodickou pomôckou pri rozvrhnutí hodín etickej výchovy na celom druhom stupni ZŠ. Učiteľ v nich nájde tematické celky a témy rozvrhnuté podľa ŠVP (čestnosť, priateľstvo, sebaovládanie a zodpovednosť) pre všetky ročníky 5 - 9, ale aj metodické návody a odporúčania podľa ročníkov, ako a ktoré systematicky usporiadané aktivity realizovať, ako organizovať žiakov na hodinách, aké motivácie a ďalšie činnosti použiť.

Metodické poznámky vznikli ako didaktická pomôcka pre učiteľa k pracovnému zošitu na vysvetlenie zámerov autoriek, postupov a metód pri realizácii aktivít z pracovného zošita. Sú rozšírené o informácie, tabuľky a prehľady celkového učiva etickej výchovy na druhom stupni a námety, ako implementovať aktivity do vzdelávacieho obsahu predmetu v zmysle obsahových a výkonových štandardov v jednotlivých ročníkoch. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala. Premyslená metodická podpora pomáha rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k hodnotám, k životnému prostrediu atď.

Benefity:

  • prinášajú metodické pokyny k aktivitám na aktuálne školské a celospoločenské etické problémy,
  • podporujú nadväznosť na témy a problémy v ostatných vyučovacích predmetoch,
  • umožňujú komplexne riešiť témy z etickej výchovy pre niekoľko ročníkov.

ODBORNÁ GARANCIA

Recenzenti:

PaedDr. Oľga Krížová
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
PaedDr. Eva Raffajová

Autorky: 

doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.
Mgr. Štefánia Ferková, PhD.


OBSAH

5. ročník:
1. Spravodlivá odmena
2. Oslovovanie
3. Vlastnosti dobrého kamaráta
4. Komunikácia medzi priateľmi
5. Riešenie ťažkých situácií
6. Prekonanie strachu
7. Ekologický projekt

6. ročník:
8. Čestné konanie
9. Prejavenie súcitu
10. Spoločenská empatia
11. Dynamika emócii
12. Zodpovedné konanie
13. Rodina, v ktorej žijem
14. Zodpovednosť

7. ročník:
15. Klamstvo
16. Pomoc priateľovi
17. Priateľstvo
18. Silné a slabé stránky
19. Láska a hodnoty
20. Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami
21. Pravidlá a hodnoty v rodine

8. ročník:
22. Pravdovravnosť
23. Úcta k ľuďom
24. Dobrý priateľ
25. Empatia
26. Rebríček hodnôt
27. Fyzické a psychické zdravie
28. Materiálne a nemateriálne hodnoty

9. ročník:
29. Partnerské vzťahy
30. Roly chlapca a dievčaťa
31. Škodlivé vplyvy alkoholu a drog
32. Konflikty
33. Závislosti
34. Voľný čas
35. Zodpovednosť na interneteObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Počet strán 40
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Počet strán 40
Formát A4

Súvisiace produkty

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ..

3,00 € 5,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY

VYCHÁDZA 15. APRÍLA 2020 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.RO..

15,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

EXPEDUJEME OD MÁJA 2020 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9...

5,00 €