• EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-252-4

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

PODCAST
Vôbec PRVÁ, JEDINÁ a navyše KOMPLEXNÁ publikácia, ktorá reaguje na zmenu v predprimárnom vzdelávaní. Od 1. septembra 2016 vstúpil po pilotnej fáze už povinne do všetkých materských škôl inovovaný ŠVP pre MŠ a s ním aj celkom nový prvok – EVALUAČNÉ OTÁZKY. Viete, ako na to?

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  83,00 €

ks

Popis

Publikácia s podtitulom Sprievodca evaluačnými procesmi predškolského vzdelávania prináša odpovede na tieto základné otázky:

 • Čo všetko treba zohľadňovať pri hodnotení od 1. 9. 2016.
 • Ako treba hodnotiť deti v jednotlivých vzdelávacích oblastiach.
 • Ako budú výsledky práce v materských školách hodnotiť štátne inštitúcie.
 • Ako správne komunikovať výsledky detí ich rodičom.


Publikácia obsahuje:

 • Komplexné informácie, ktoré pokryjú všetky formy evaluácie v predprimárnom vzdelávaní: evaluáciu vzdelávacieho procesu, internú evaluáciu prostredia materskej školy, externú evaluáciu (ŠŠI).
 • Návody a odporúčania ako jednoducho a efektívne pracovať s novým prvkom podľa iŠVP pre MŠ, t.j. s EVALUAČNÝMI OTÁZKAMI.
 • Popis jednotlivých vzdelávacích oblastí iŠVP z hľadiska evaluácie, spolu s praktickými ukážkami evaluačných listov pre každú vzdelávaciu oblasť.
 • Rozpracovaná problematika spolupráce s rodinou.

ODBORNÁ GARANCIA

ZOSTAVOVATELIA a ODBORNÍ LEKTORI publikácie = tvorcovia a garanti iŠVP pre MŠ:

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.


OBSAH

A Východiská evaluácie

A 1.1 Východiská evaluácie
A 1.2 Tvorba portfólia v materskej škole

B Evaluácia v práci učiteľky materskej školy

B 1 Evaluácia v rámci vzdelávacích oblastí
  B 1.1 Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia
  B 1.2 Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
  B 1.3 Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť
  B 1.4 Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce
  B 1.5 Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – Hudobná výchova
  B 1.6 Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

B 2 Mimokurikulárna evaluácia prostredia predprimárneho vzdelávania
  B 2.1 Interná evaluácia materskej školy

C Externá evaluácia v materskej škole

C 1.1 Externá evaluácia vykonávaná Štátnou školskou inšpekciouObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk B 1.1 Vzdelávacia oblasť a komunikácia
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1293
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Vypočujte si podcast

Podcast

Ďalšie informácie

Jazyk B 1.1 Vzdelávacia oblasť a komunikácia
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1293
Formát A4

Súvisiace video


Súvisiace produkty

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

83,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

83,00 €

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Publikácia Starostlivosť o deti do 3 rokov sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli ..

150,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

Asertivita predstavuje komplex spôsobilostí, ktorým sa dá naučiť. Prirodzene, je vhodne zvládať ju n..

6,00 €

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÁ GARANCIAAutor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.OBSAH1. Funkčný a pracovnoprávny vzťah riaditeľ..

6,00 €

DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE

DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE

ODBORNÁ GARANCIAAutor: Mgr. Katarína Tamášová KaracsonyováOBSAH1. Úvod 2. Prekážky v práci na strane..

6,00 €

EVIDENCIA PRACOVNÉHO ČASU S DÔRAZOM NA DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE A NA DOVOLENKY

EVIDENCIA PRACOVNÉHO ČASU S DÔRAZOM NA DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE A NA DOVOLENKY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: Mgr. Katarína Tamášová KaracsonyováOBSAH1. Prekážky v práci     &..

8,00 €

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

Vedúci zamestnanci škôl sú vystavení množstvu rôznorodých povinností, v ktorých si musia udržiavať p..

6,00 €

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Efektívna a neefektívna komunikác..

6,00 €

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

ODBORNÁ GARANCIAAutor: JUDr. Danica BedlovičováOBSAH1. Úvod 2. Odmeňovanie zamestnancov v školstve 3..

6,00 €

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Sebauvedomenie a sebaakceptácia 3..

15,00 €

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Manažment – definovanie základnýc..

15,00 €

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.OBSAH1. Pracovná záťaž človeka     &..

6,00 €

SEBAREFLEXIA AKO CESTA SEBAZDOKONAĽOVANIA

SEBAREFLEXIA AKO CESTA SEBAZDOKONAĽOVANIA

Sebareflexia posmeľuje pedagogického zamestnanca k skúmaniu vlastnej práce tým, že si kladie a odpov..

8,00 €

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Nedorozumenia, spory a konflikty sú prirodzenou súčasťou života každého človeka. Môžeme ich vnímať a..

10,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

Dobrý pracovný kolektív dokáže spĺňať aj tie najvyššie ciele. A to by malo byť cieľom každého vedúce..

8,00 €

NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Aj ukončenie pracovného pomeru musí spĺňať všetky náležitosti tak, ako káže zákon. V článku sa dozvi..

8,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

8,00 €

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

Ak sa zamestnanec rozhodne ukončiť pracovný pomer, má niekoľko možností, akým spôsobom tento akt usk..

8,00 €

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia Nové paragrafy v materskej škole je sprievodcom riaditeľa MŠ právnymi predpismi z oblasti..

76,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €