• FAREBNÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-122-0

FAREBNÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY


Brožúra Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity pomôže pedagógom pri diagnostikovaní dieťaťa v procese predprimárneho vzdelávania. Ide o dlhodobý, stále prebiehajúci proces, ktorý musí akceptovať všetky ovplyvňujúce činitele a podmienky

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    15,00 € 6,00 €

ks
NÁJDETE AJ V BALÍKOCH:
BALÍK PRE MATERINKY

Popis


materinky

Brožúra Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity obsahuje teoretickú, metodickú a praktickú časť.

V teoretickej časti a metodickej časti približujeme odborné východiská, ciele a smer dosiahnutia žiaduceho stavu rozvoja osobnosti dieťaťa. Východiskom spracovania tejto problematiky boli platné vzdelávacie štandardy v ŠVP ISCED 0.

Praktická časť vám prináša rôznorodé námety a aktivity, ktoré môžu byť pozitívnym obohatením každodennej práce pedagógov. Aktivity sú zaujímavo spracované – overené v praxi a prispôsobené veku a schopnostiam detí. Sú realizované hravou, zábavnou formou, doplnené presnými informáciami a radami autoriek.

Súčasťou obsahu je až 25 diagnostických pracovných listov.

ODBORNÁ GARANCIA

Lektor: Mgr. Jana Králiková

Autori:

  • PaedDr. Daša Medveďová
  • Ľuba Bamburová

Obsah

ÚVOD

I Teoretická časť

1. Pedagogická diagnostika v teoretických súvislostiach
     1.1 Dynamické poňatie pedagogickej diagnostiky
     1.2 Diagnostikovanie dieťaťa v procese predprimárneho vzdelávania
     1.3 Stratégie, metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky
             1.3.1 Metódy pedagogickej diagnostiky
     1.4 Dieťa predškolského veku z hľadiska vývinu a perspektívy
             1.4.1 Školská zrelosť a školská pripravenosť
             1.4.2 Vstup do základnej školy, zápis a príslušná legislatíva
             1.4.3 Individuálny rozvojový program pre dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou
     1.5 Pedagogická diagnostika – kompetencia diagnostikovania učiteľov predprimárneho vzdelávania
           v pedagogickom procese
     1.6 Etický prístup a spolupráca s rodinou

II Metodická a praktická časť

2. Metodika s operatívnou pedagogickou diagnostikou
     2.1 Štátny vzdelávací program – moderné poňatie predprimárnej edukácie
              2.1.1 Cieľ predprimárneho vzdelávania. Kompetencie dieťaťa na konci predprimárneho vzdelávania
     2.2 Analýza diagnostických možností podľa štátneho vzdelávacieho programu
     2.3 Pedagogická diagnostika cez prierezovú tému ochrana života a zdravia ako základ projektu
           Farebný týždeň zdravia
              2.3.1 Prierezová téma predprimárneho vzdelávania – Ochrana života a zdravia
    2.4 Operatívna pedagogická diagnostika v praxi materskej školy
              2.4.1 Príklad využitia operatívnej pedagogickej diagnostiky cez „Farebný týždeň zdravia
                       – veď zdravé deti, to dnes letí"
              2.4.2 Súbor pracovných diagnostických listov s možnosťou flexibilného využívania v rámci
                       Farebného týždňa zdravia

Záver
LiteratúraObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 150
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 150
Formát A5

Súvisiace produkty

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

edícia pre materinky Prináša návody na osvojenie predplaveckej gramotnosti u detí predškol..

6,00 € 15,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY

Hoci úlohou materskej školy nie je naučiť deti čítať a písať, je to práve materská škola, ktorá ..

15,00 €

ČINNOSTI VENKU A V PŘÍRODE V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI VENKU A V PŘÍRODE V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Všetky rady a ponuky aktivít v brožúre sú určené deťom predškolského veku; realizovať ich môžu učite..

15,00 €

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY

Brožúra je pripravená na priame využitie vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole. Je rozde..

6,00 € 15,00 €

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE II. – NÁMETY A AKTIVITY

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE II. – NÁMETY A AKTIVITY

Brožúra je pripravená na priame využitie vo výchovno-vzdelávacm procese v materskej škole. Je rozdel..

6,00 € 15,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky Ho..

15,00 €

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyBrož..

15,00 €

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE II. – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE II. – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyBrož..

15,00 €

ČINNOSTI VONKU A V PRÍRODE V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ  (PDF)

ČINNOSTI VONKU A V PRÍRODE V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyVšetky..

15,00 €

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyTak ak..

15,00 €

POZORNOSŤ DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

POZORNOSŤ DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyedícia..

15,00 €

DVOULETÉ DETI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

DVOULETÉ DETI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

Súbor samostatných aktivít aj tematických celkov, ktoré spracovali skúsené učiteľky z materských škô..

15,00 €