• HUDOBNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-094-0

HUDOBNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

NOVINKA
KNIHA V PDF FORMÁTE: Ponuka hier, zábavných činností a aktivít pomôže deťom osvojiť si základné poznatky o hudbe, a tak všestranne rozvíjať ich osobnosť. Kvalitná odborná brožúra, vďaka ktorej prostredníctvom zaujímavých námetov deti zažijú veľa zábavy v kolektíve a vy obohatíte výchovu a vzdelávanie v materskej škole.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    15,00 €

ks

Popis

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky

materinky

Realitou žiaľ je, že stále menej detí spieva a „muzicíruje", napriek tomu, že nás hudba obklopuje takmer vždy a všade. Generácia dnešných detí pozná menej piesní ako ich rodičia alebo starí rodičia. Aj preto vám ponúkame brožúru Hudobná výchova — námety a aktivity, ktorá obsahuje teoretickú časť a praktickú časť. Prináša bohato spracované námety a aktivity, ktoré možno realizovať v materskej škole. Cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné zmocňovanie sa hudby. Naučte spolu s nami deti esteticky vidieť a vnímať.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Ľubica Šupová

OBSAH

I. TEORETICKÁ ČASŤ

1. Hudobná výchova — námety a aktivity

2. Hudobné schopnosti

3. Hudobný vývin dieťaťa predškolského veku

      3.1 Hudobno-edukačné hry v prostredí MŠ

      3.2 Plánovanie, projektovanie hudobno-výchovných činností

4. Rozvoj hudobných schopností prostredníctvom hudobno-výchovných činností

      4.1 Rytmické činnosti

      4.2 Vokálne činnosti

               4.2.1 Dychová rozcvička

               4.2.2 Hlasová rozcvička

               4.2.3 Nácvik piesni

      4.3 Hudobno-pohybové činnosti

               4.3.1 Hry a cvičenia na správne a kultivované tanečné držanie tela

               4.3.2 Elementárne pohybové aktivity — hra na telo

               4.3.3 Hudobno-pohybové hry so spevom

               4.3.4 Tančeky

               4.3.5 Pohybové vyjadrenie hudobno-vyjadrovacích prostriedkov hudby

               4.3.6 Hudobno-pohybové hry alebo pohybové hry s hudbou

               4.3.7 Hudobno-pohybové stvárnenie piesní, riekaniek a skladbičiek

      4.4 Inštrumentálne činnosti v materskej škole

               4.4.1 Obsah inštrumentálnych činností

      4.5 Percepčné činnosti

      4.6 Hudobno-dramatické činnosti

II. PRAKTICKÁ ČASŤ

1. Hudobné kráľovstvo

      1.1 Tlieskankovo

      1.2 Spievankovo

      1.3 Tancuľkovo

      1.4 Zahrajkovo

      1.5 Počúvankovo

      1.6 Divadielkovo

2. Projekty

      2.1 Celodenný projekt: Veselé zvieratká

      2.2 Celodenný projekt: Ročné obdobia — Jeseň

      2.3 Celodenný projekt: Príroda v zime

3. PrílohyObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra v PDF FORMÁTE
Počet strán 134
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra v PDF FORMÁTE
Počet strán 134
Formát A5