• INFEKCIE DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST – PNEUMÓNIE

INFEKCIE DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST – PNEUMÓNIE


Pneumónie (zápaly pľúc) patria k jedným z najzávažnejších ochorení ľudstva a vyžadujú mimoriadnu pozornosť nielen lekárskej, ale aj laickej verejnosti. Spolu s ostatnými respiračnými infekciami sú pneumónie celosvetovo najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    9,00 €

ks

Popis

Mikrobiologická a sérologická diagnostika je v bežnej klinickej praxi nahrádzaná empirickou liečbou, podloženou znalosťou regionálnej epidemiologickej situácie, dobrou klinickou diagnostikou a skúsenosťami s racionálnym podávaním antibiotík (ATB).

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

OBSAH

1. Úvod

2. Charakteristika a diagnostika pneumónie
2.1. Definícia a etiopatogenéza pneumónie
2.2 Diagnostika a diferenciálna diagnostika
2.3 Diferenciálno - diagnostické postupy
2.3.1 Odlíšenie infekčnej etiológie od neinfekčnej
2.3.2 Odlíšenie postihnutia HDC od zápalu v DDC
2.3.3 Pravdepodobnosť bakteriálnej a vírusovej etiológie
2.4 Epidemiológia a prevencia

3. Rozdelenie pneumónií
3.1. Rozdelenie pneumónií podľa etiológie
3.1.1 Infekčné pneumónie
3.1.2 Neinfekčné pneumónie
3.2. Rozdelenie pneumónií podľa rtg nálezu
3.3. Klinicko - epidemiologické rozdelenie pneumónií
3.4. Typické a atypické pneumónie
3.5. Rozdelenie pneumónií podľa závažnosti
3.6. Patogény vyvolávajúce nekomplikované pneumónie

4. Pneumónie získané v komunite
4.1 Diagnostika pneumónie
4.1.1 Diagnostika pneumónie anamnézou
4.1.2 Diagnostika pneumónie na základe symptómov
4.1.3 Diagnostika pneumónie fyzikálnym vyšetrením
4.1.4 Diagnostika pneumónie rádiodiagnostikou
4.1.5 Diagnostika pneumónie laboratórnou diagnostikou
4.1.6 Diagnostika pneumónie funkčným vyšetrením pľúc
4.1.7 Diagnostika pneumónie bronchoskopiou
4.1.8 Diagnostika pneumónie mikrobiologickým vyšetrením
4.1.9 Diagnostika pneumónie kultivačným vyšetrením
4.2 Ambulantná liečba pneumónie
4.3 Nemocničná liečba pneumónie
4.3.1 Rozhodnutie o hospitalizácii
4.3.2 Kritériá hospitalizácie podľa Americkej torakálnej spoločnosti (ATS)
4.3.3 Antibiotická liečba pneumónie pri hospitalizácii . .
4.4 Príčiny zlyhania liečby
4.5 Manažment komplikácií
4.6 Prevencia pneumónií

5. Nozokomiálna pneumónia

6. Neinfekčné pneumonitídy
6.1 Aspiračné pneumónie a pneumonitídy
6.1.1 Aspiračná pneumónia (AP)
6.1.2 Aspiračná pneumonitída
6.1.3 Aspirácia cudzieho telesa
6.1.4 „Pľúca hltačov ohňa“
6.2 Inhalačné pneumonitídy
6.3 Postradiačná pneumonitída
6.4 Poliekové postihnutie pľúc
6.5 Hypersenzitívne pneumonitídy (exogénne alergické alveolitídy)
6.6 Pľúcne eozinofilové syndrómy (PIS)
6.7 Idiopatické intersticiálne pneumopatie
6.8 Hypostatická pneumónia

7 Pneumónie u iných chorôb
7.1 Pneumónia pri akútnych exacerbáciách chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP); (pozri kapitolu E 3 chronická obštrukčná choroba pľúc)
7.2 Pneumónie pri karcinóme pľúc


8. Kazuistiky s rtg snímkami hrudníkaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 44
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 44
Formát A5

Súvisiace produkty

MENINGOKOKOVÁ MENINGITÍDA A SEPSA

MENINGOKOKOVÁ MENINGITÍDA A SEPSA

Meningokoková choroba má často ťažký až prudký priebeh s vysokou úmrtnosťou. Osud pacienta závisí od..

5,00 €

CHLAMÝDIE

CHLAMÝDIE

Hlavným problémom je, že mnohé z týchto infekcií prebiehajú bez špecifických príznakov, unikajú diag..

9,00 €

INFEKCIE MOČOVÝCH CIEST U KOMUNITNÝCH PACIENTOV

INFEKCIE MOČOVÝCH CIEST U KOMUNITNÝCH PACIENTOV

Voľba vhodného liečebného postupu močových infekcií a výber antibiotickej liečby v konečnej miere zá..

7,00 €

LIEČBA INFEKCIÍ U IMUNOKOMPROMITOVANÉHO PACIENTA

LIEČBA INFEKCIÍ U IMUNOKOMPROMITOVANÉHO PACIENTA

Infekcie sú zvyčajne prvými prejavmi poruchy imunitného systému, sprevádzajú pacienta po dobu trvani..

9,00 €

ZOONÓZY

ZOONÓZY

Na človeka sa prenášajú najčastejšie z domácich zvierat. Iné mikrobiálne druhy sú patogénne aj pre z..

9,00 €

INFEKCIE GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU

INFEKCIE GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU

Pri strate, resp. nedostatku saprofytických baktérií, ktoré vytvárajú prirodzené prostredie tráviace..

9,00 €