Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/catalog/model/weblog/weblog.php on line 804 Inklúzia – alebo škola pre všetkých (od vízie a filozofie, k transformácii a procesom evalvácie)

Články

Inklúzia – alebo škola pre všetkých (od vízie a filozofie, k transformácii a procesom evalvácie)

Garant: prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

Získajte teoretické  a praktické vedomosti o procese transformácie bežnej školy na inkluzívnu. V tomto kontexte  budete vedieť  správne používať pojmy, dokážete identifikovať bariéry  pre inklúziu a riziká exklúzie, a budete ovládať nástroje pre podporu inklúzie.

Cieľ: Podporiť kompetencie učiteľov orientovať sa v novej situácii, rozpoznať bariéry a riziká exklúzie, zvládať podporné opatrenia, používať nástroje zmeny, zručnosti pri práci s deťmi pri komunikačných bariérach, v krízovej situácii, s rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením a pri modelovaní edukačných procesov v prospech všetkých detí.

Určené pre: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Druh a forma: aktualizačné vzdelávanie, prezenčná

Rozsah: 30 hodín

Metóda: odborné interaktívne prednášky s diskusiami, skupinové i individuálne aktivity

V prípade záujmu o školenie kontaktujte:

 

Mgr. Jana Dandelová
+421 907 891 181
j.dandelova@raabe.sk