• KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (PDF)

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-86307-87-9

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (PDF)


KNIHA V PDF FORMÁTE: Oblasť kognitívneho rozvoja je veľmi dôležitou súčasťou predprimárneho vzdelávania. Cieľom brožúry je napomôcť pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Skúseným učiteľkám okrem iného môže osviežiť skôr získané vedomosti a zručnosti a pozrieť sa na ne z pohľadu integrovaného vzdelávania.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    15,00 €

ks

Popis

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky

materinky

Viete, ako je možné s deťmi sa efektívne hrať a ako im môžeme nenásilnou formou pomôcť rozvíjať sa? Práve oblasť kognitívneho rozvoja je veľmi dôležitou súčasťou predprimárneho vzdelávania. A je to práve predškolský vek, ktorý predstavuje senzitívne obdobie v rozvoji viacerých kognitívnych procesov, najmä zmyslov, reči a myslenia. Práve v tomto období má dieťa vytvorené také predpoklady, ktoré sa už v neskoršom veku nebudú opakovať. Nemali by sme ich preto premeškať!
Brožúra má formu metodickej príručky, v ktorej sú v nevyhnutnom rozsahu vysvetlené odborné pojmy. No kľúčová je jej praktická časť, v ktorej nájdete mnoho námetov na vlastnú prácu s deťmi. V žiadnom prípade brožúra nemá ambíciu nahradiť vlastnú tvorivú prácu učiteliek, hľadanie ich vlastných ciest a postupov. Hry a činnosti obsiahnuté v brožúre sú v materských školách bežne používané, sú popísané stručne. Veľkú väčšinu prezentovaných hier môžete vo svojej pedagogickej činnosti využiť s rôznymi obmenami a v rôznych kontextoch (rámcoch).

ODBORNÁ GARANCIA

Lektori:
  • Mgr. Jana Buriánová
  • PaedDr. Věra Jakoubková
  • Mgr. Eva Svobodová
Autor: Mgr. Hana Nádvorníková

OBSAH

  1. Prečo kognitívny rozvoj?
  2. Základné pojmy
  3. Kognitívne vzdelávanie v materskej škole
  4. Zmyslové vnímanie detí
  5. Predstavivosť a fantázia
  6. Pamäť
  7. Myslenie
  8. Komunikácia
  9. Rozvíjanie špecifických schopností budúceho škôlkara
10. Námety na tematické bloky
11. Príklady integrovaných celkov rozvíjajúcich kognitívne procesy
Záver
Literatúra

PrílohyObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu brožúra v PDF formáte
Počet strán 160
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu brožúra v PDF formáte
Počet strán 160
Formát A5

Súvisiace produkty

BALÍK PRE MATERINKY

BALÍK PRE MATERINKY

BALÍK PRE MATERINKY obsahuje týchto 10 brožúr:Predplavecká príprava v materskej školeBrožúra Predpla..

60,00 € 150,00 €

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

Brožúra prináša pedagógom materských a základných škôl pohľad do výučby mediálnej výchovy a problema..

15,00 €

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Možno si hovoríte prečo práve polytechnická výchova je tak dôležitá? Rozhodne vďaka obrovskému rozma..

15,00 €

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra pristupuje k problematike prírodovedného vzdelávania s vedomím, že učitelia v materských ško..

15,00 €

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Schopnosť komunikovať je základnou podmienkou úspešného prechodu do prvej triedy základnej školy. V ..

15,00 €

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Ako v dnešnej "pohodlnej" dobe viesť deti k pravidelným fyzickým aktivitám? Osvedčeným receptom je s..

15,00 €

VÝTVARNÉ NÁMĚTY A TECHNIKY  V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝTVARNÉ NÁMĚTY A TECHNIKY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra obsahuje 70 podrobne spracovaných výtvarných námetov doplnených o farebnú fotografickú dokum..

15,00 €

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Jednotlivé časti brožúry sa zameriavajú na klasické české rozprávky, environmentálnu tematiku alebo ..

15,00 €

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúra Knihrátky s Dvojpohádkou - dielmi A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť je určená pe..

30,00 €

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúry Knihrátky s Námornícku rozprávkou - diely A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť sú u..

30,00 €

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyTak ak..

15,00 €

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ (PDF)

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky Ako ..

15,00 €

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (PDF)

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyVýtvar..

15,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky ..

15,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Prístup v učení a obsah multikultúrnej výchovy pre predprimárny vek je iný ako u detí mladšieho škol..

15,00 €

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I.+II. – NÁMETY A AKTIVITY

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I.+II. – NÁMETY A AKTIVITY

Brožúry sú pripravené na priame využitie vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole. Obe sú r..

25,00 € 30,00 €

BÁDATEĽSKÁ HRA UŽ OD MATERSKEJ ŠKOLY – NÁMETY A AKTIVITY

BÁDATEĽSKÁ HRA UŽ OD MATERSKEJ ŠKOLY – NÁMETY A AKTIVITY

Brožúra spracovaná v súlade s inovovaným ŠVP pre materské školy. Predkladá množstvo námetov a aktiví..

6,00 € 15,00 €