• KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 3 – GRAFOMOTORIKA

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 3 – GRAFOMOTORIKA


Aktualizačné vzdelávanie ponúka komplexný pohľad na problematiku grafomotoriky a jej rozvoja u detí predškolského veku.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    300,00 €

ks

Popis

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju zákonnú povinnosť absolvovať v školskom roku 2022/2023 aktualizačné vzdelávanie zamerané na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania.


Vzdelávací program zahŕňa základné teoretické východiská doplnené o praktické námety na rozvoj tejto zručnosti, ktorá je predpokladom úspešného písania v škole. Vďaka absolvovaniu vzdelávania bude pedagóg schopný využívať a zároveň aplikovať rôzne stratégie pri realizácii grafomotorických činností, dokáže efektívne využívať aj vytvárať vhodné materiálne a technické zázemie. Lepšie identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa prostredníctvom jeho výtvarného prejavu. 

LEKTORI

PaedDr. Iva Tomášková

Mgr. Zuzana Grmanová 

 

OBSAH AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

Predprimárna edukácia – základné východiská

Grafomotorika v rozvoji dieťaťa predškolského veku – pojmy, vzťahy a súvislosti

Pracovné činnosti na podporu motorického rozvoja dieťaťa

Hrové aktivity a prstové cvičenia na rozvoj jemnej motoriky

Výtvarné aktivity ako prostriedok rozvoja grafomotoriky

Detská kresba a jej hodnota pri spoznávaní osobnosti dieťaťa

Grafomotorické predpoklady písania

Nácvik grafomotorických prvkov v projekte

Diagnostikovanie a hodnotenie úrovne grafomotorických zručností dieťaťa

Pripravujeme škôlkarov na čítanie a písanie

Rozvíjanie jemnej motoriky a grafomotoriky u detí 


PRE KOHO AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre učiteľov materských škôl, asistentov učiteľov, školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre učiteľov materských škôl, asistentov učiteľov, školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu aktualizačné vzdelávanie
Určené pre učiteľov materských škôl, asistentov učiteľov, školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov

Súvisiace produkty

INKLÚZIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA – DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

INKLÚZIA – DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – SEBAREGULÁCIA

INKLÚZIA – SEBAREGULÁCIA

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – SOCIÁLNA AGRESIA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA – SOCIÁLNA AGRESIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – ADAPTÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA – ADAPTÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

DIGITALIZÁCIA – DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV

DIGITALIZÁCIA – DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

DIGITALIZÁCIA – KYBERŠIKANA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

DIGITALIZÁCIA – KYBERŠIKANA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI

INKLÚZIA – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – PRÁCA SO ŽIAKMI SO ŠVVP

INKLÚZIA – PRÁCA SO ŽIAKMI SO ŠVVP

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA – SPOLUPRÁCA S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

INKLÚZIA – SPOLUPRÁCA S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1. STUPEŇ ZŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MATERSKÉ ŠKOLY

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – KRITICKÉ MYSLENIE

KURIKULUM – KRITICKÉ MYSLENIE

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 1 – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 1 – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 2 – MATEMATIKA

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 2 – MATEMATIKA

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – HUDOBNÁ VÝCHOVA 1. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM – HUDOBNÁ VÝCHOVA 1. STUPEŇ ZŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

KURIKULUM – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €