• LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-294-4

LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE


Praktická príručka o príprave a realizácii lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v základnej škole – od verejného obstarávania cez realizáciu po odmeňovanie zamestnancov a s tým súvisiacou dokumentáciou na CD.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 € 7,00 €

ks

Popis

Brožúra je pripravená na priame využitie pri realizácií lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v základnej škole. Je to pomôcka, ktorá ponúka riaditeľom, učiteľom telesnej výchovy, ale aj všetkým, ktorí budú organizovať tieto výcviky návod, ako na to. Príručka pomôže všetkým zainteresovaným z hľadiska: - právnych predpisov, - konkrétnej prípravy – t.j. verejného obstarávania výcviku, - plánovania, organizácie, realizácie a ukončenia výcviku, - výchovno-vzdelávacieho – napĺňanie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, - finančného a ekonomického, - odmeňovania zamestnancov.

BONUS: CD, na ktorom je potrebná dokumentácia vo formáte MS Word a MS Excell ihneď k použitiu.

Brožúra je rozdelená na 3 kapitoly:

1. právne a iné záväzné predpisy týkajúce sa lyžiarskeho a snoubordingového výcviku
2. plánovanie, organizácia a realizácia výcviku
3. verejné obstarávanie cez cestovné náhrady až po odmeňovanie zamestnancov


ODBORNÁ GARANCIA

Autor:
PaedDr. Lena Kampmillerová
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Mgr. Jarmila Braunová


OBSAH

Na úvod
I. Smernica MŠVVaŠ SR č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku
1. Účinnosť smernice
2. Právne predpisy súvisiace so smernicou
3. Organizácia výcviku v základnej škole
4. Žiadosť o posúdenie podujatia
5. Počet žiakov v družstve/skupine
6. Povinnosti rodičov     
     6.1 Povinnosti rodičov žiaka so zdravotným znevýhodnením
     6.2 Vyhlásenie − vzor
7. Bezpečnosť a ochrana zdravia
8. Dokumentácia a vedúci výcviku
9. Povinnosti vedúceho výcviku
10. Výstroj žiakov
11. Personálne zabezpečenie výcviku
12. Financovanie a úhrada nákladov výcviku
13. Náhradné vzdelávanie

II. Plánovanie, organizácia a realizácia výcviku
1. Organizácia lyžiarskeho a snoubordingového výcviku
2. Právne predpisy súvisiace s organizovaním výcviku
3. Lyžiarsky a snoubordingový výcvik a výchovno-vzdelávací proces
4. Organizovanie výcvikov
5. Príprava žiakov na výcvik
6. Prvky techniky a prípravných cvičení, ktoré tvoria obsahové a výkonové štandardy
7. Čo je dôležité pri organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku
8. Povinnosti účastníkov výcviku
9. Ďalšie náležitosti výcviku
10. Ukážky

III. Verejné obstarávanie cez cestovné náhrady až po odmeňovanie zamestnancov
1. Postup pri verejnom obstarávaní lyžiarskych kurzov
2. Verejné obstarávanie a zásady zmluvy o fungovaní Európskej únie
3. Postup školy pri obstarávaní lyžiarskeho výcviku
4. Lyžiarsky výcvik a zákon o cestovných náhradách
5. Špecifiká pri evidencii pracovného času a odmeňovania pri lyžiarskom výcviku
6. Odmeňovanie počas pracovnej pohotovosti
7. Prílohy

OBSAH na CD

Ukážky vo formáte MS Word a MS Excell
Lyžiarsky a snoubordingový výcvik
Smernica o organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku žiakov
Vyhlásenie − vzor
Plán lyžiarskeho výcviku
Žiadosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva o posúdenie miesta konania LV a SV
Prihláška na lyžiarsky kurz
Záväzná prihláška na lyžiarsky a snoubordingový výcvik
Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
Zdravotné vyhlásenie zákonných zástupcov žiaka
Zdravotný záznam žiaka
Zásady správania účastníkov lyžiarskeho výcvikového kurzu
Denný program lyžiarskeho výcviku
Vyhlásenie o prevzatí žiaka z LV alebo SV
Test bežnej dostupnosti Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a postupu verejného obstarávania
Vzorová výzva Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk predložených na základe výzvy
Záznam z prieskumu trhu a vyhodnotenie zákaziek
Súhrnná správa Príspevok na lyžiarsky kurz – Požiadavka na vykonanie úpravy v rozpočte na rok 2017 – vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov
Cestovný príkaz
Vyúčtovanie pracovnej cesty
Evidencia pracovného času, práce nadčas a pohotovosti počas lyžiarskeho výcviku
Návrh na poskytnutie odmienObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 148
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 148
Formát A5

Súvisiace produkty

ŠPORTOVÉ VÝCVIKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE + CD

ŠPORTOVÉ VÝCVIKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE + CD

škola-príroda-akcie-výcviky Cieľom príručky je previesť čitateľa platnými právnymi predpismi a u..

28,00 €

TALENT V ŠKOLE

TALENT V ŠKOLE

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy pr..

11,00 € 28,00 €