• MANAŽMENT ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-174-9

MANAŽMENT ŠKOLY


S cieľom ponúknuť praktický manuál riaditeľom základných a stredných škôl - a vlastne celej skupine vedúcich pracovníkov školy - prinášame celistvý pohľad na problematiku riadenia školy z manažérskeho hľadiska. Hlavnou témou je škola ako firma, hlavnou postavou - riaditeľ ako jej manažér. Ak sa chcete vyznať v spleti najnovších legislatívnych predpisov v oblasti školstva, ak sa chcete oprieť o skúsenosti naozaj silného lektorského tímu a hľadáte pomocníka, ktorý vás zorientuje v aktuálnych témach prispôsobených priebehu školského roka - lístkovnica Manažment školy je tou správnou voľbou.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  65,00 €

ks

Popis

Riaditeľ školy musí v rámci svojej pracovnej pozície vykonávať hneď niekoľko dôležitých funkcií, za ktoré nesie nemalú zodpovednosť. Musí byť manažérom, lídrom, koordinátorom, administratívnym pracovníkom, špecialistom na verejné obstarávanie, stratégom, zodpovedá za efektívne a hospodárne čerpanie finančných prostriedkov a v neposlednom rade musí stále byť učiteľom.
Nato, aby zvládol všetky tieto činnosti, musel by byť „nadčlovek". Publikácia slúži ako základná príručka, po ktorej riaditeľ / zástupca školy siahne pri akejkoľvek manažérskej úlohe, ktorá sa v jeho práci vyskytne. Pomáha zorientovať sa v spleti zložitých legislatívnych predpisov a ich uplatňovania v praxi.
Benefity, ktoré vám MANAŽMENT ŠKOLY prináša:
 • Aktuálne zapracovanie zmien legislatívnych predpisov do jednotlivých článkov publikácie.
 • Autorský kolektív zostavený z odborníkov z praxe, zriaďovateľov, kontrolných inštitúcií a MŠVVaŠ
 • Silný lektorský tím, ktorý je zárukou vysokej kvality a odbornosti článkov.
 • Zahraničné skúsenosti z praxe – medzinárodný autorský tím.
 • Aktuálne témy prispôsobené priebehu školského roka
A ešte čosi NAVYŠE:
 • Ponúka návrhy na dlhodobé ciele, vízie a stratégie riadenia.
 • Obsahuje vzory dokumentov.

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
 • Mgr. Tatiana Kizivatová - riaditeľka ZŠ
 • JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. - MŠVVaŠ
Autori:
 • PhDr. Václav Trojan, PhD. - Univerzita Karlova Praha
 • Mgr. Ingrid Kováčová - MŠVVaŠ
 • JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. - MŠVVaŠ
 • JUDr. Danica Bedlovičová
 • Doc. RNDr. Peter Bero, PhD.
 • Mgr. Jarmila Braunová
 • Mgr. Katarína Tamášová-Karacsonyová
 • Mgr. Tatiana Kizivatová - riaditeľka ZŠ
 • PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. - riaditeľ ZŠ
 • PhDr. Bernardína Borsíková, PhD. - Trnavská univerzita
 • MUDr. Jana Nedeliaková
 • Ing. Helena Harausová, PhD. - Prešovská univerzita

OBSAH

A. Infoservis
1. Aktuality
2. Otázky a odpovede

B. Riadenie školy
1. Všeobecne záväzné právne predpisy
2. Povinnosti riaditeľa školy
3. Vnútorné predpisy školy

C. Ekonomické riadenie školy
1. Ekonomické riadenie školy
2. Prevádzka školy

D. Riadenie procesov výchovno-vzdelávacej činnosti
1. Dokumentácia školy
2. Výchova a vzdelávanie

E. Personálne riadenie
1. Pracovno-právne vzťahy
2. Profesijný rozvoj zamestnancov
3. Starostlivosť o zamestnancov

F. Škola a spoločnosť
1. Rozvoj školy
2. Kontrola školy
3. Spolupráca školy s inými inštitúciami

4. Škola a rodinaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 029
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 029
Formát A5

Súvisiace produkty

VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE ZARIADENIA

VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE ZARIADENIA

V publikácii určenej špeciálne pre potreby školských klubov detí nájdete všetko, čo je potrebné k tv..

60,00 €

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

68,00 €

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

Mesačník Právny kuriér pre školy vychádza počas školského roka a jeho zámerom je poskytnúť istotu v ..

119,00 €

HYGIENICKÉ NORMY A POŽIADAVKY V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL ....

HYGIENICKÉ NORMY A POŽIADAVKY V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL ....

ODBORNÁ GARANCIA Autor: doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA OBSAH 1. Legislatívny rámec 2. Š..

3,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

5,00 €

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

V súčasnosti je manažovanie a vedenie ľudí predmetom skúmania viacerých vedných oblastí. Viesť ľudí ..

13,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

7,00 €

KONFLIKTY V ŠKOLE

KONFLIKTY V ŠKOLE

Konflikty sú každodennou súčasťou nášho života. Sú potrebné a nevyhnutné na lepšie zvládanie akýchk..

20,00 €

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

Publikácia sa zaoberá vzťahom zamestnávateľ (riaditeľ) – zamestnanec. Zamestnávateľ v nej nájde špe..

68,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

33,00 €