Staňte sa našimi fanúšikmi
Sledujte naše videá

Pozrite sa na naše ďalšie videá na našom youtube kanále.
Staňte sa našimi fanúšikmi
Staňte sa našimi fanúšikmi
Konferencia

7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 5 je za nami. Ďakujeme všetkým, ktorí do Senca prišli a prejavili tak svoj záujem o kvalitné vzdelávanie. Ďakujeme všetkým partnerom aj médiám, že naše podujatie aj tento rok podporili.


Viac informácií nájdete TU.

Fotografie z konferencie zverejníme už čoskoro!

Napíšte nám

Vyplňte kontaktný formulár.


Články

Máte obavy z diskusie so žiakmi? Poďte na bezplatné školenia a naučíme vás to!

Máte obavy z diskusie so žiakmi? Poďte na bezplatné školenia a naučíme vás to!
Odborné nakladateľstvo RAABE s podporou jednotlivých odborov školstva pozývajú učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií na bezplatné školenia s názvom: DEJEPIS – Ako sa nezľaknúť diskusie so žiakmi.

Ako naplniť pridanú vyučovaciu hodinu v 9. ročníku v predmete DEJEPIS na základných školách a ako spojiť teoretické s praktickým pomocou cielených aktivít – také budú základné otázky, na ktoré budú učitelia v marci a apríli 2018 až v desiatich mestách Slovenska hľadať odpovede.
„V rámci bezplatných školení by sme učiteľom radi predstavili nový prístupu k vyučovacím predmetom dejepis, občianska náuka a etická výchova, v rámci ktorého – by sa podľa nás – žiaci nemali učiť len odrecitovať fakty, ale mali by sa naučiť aktívne uvažovať, hodnotiť, vyjadrovať svoje názory, diskutovať... A k tomuto všetkému potrebujú pomoc učiteľa, ktorý ich má nabádať k diskusiám, rozvíjať potrebné kompetencie," hovorí o zameraní bezplatných školení Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi.


Na školeniach nebude chýbať ani predstavenie metodickej príručky Dejepis pre učiteľov dejepisu 9. ročníka ZŠ a pracovného zošita Dejepis pre žiakov 9. ročníka, ktoré vyšli v odbornom nakladateľstve RAABE práve so zámerom podporiť aktivity žiakov a učiteľov na hodinách dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy. Zároveň poukázať na ich prepojenie s preberaným učivom podľa štátneho vzdelávacieho programu.
Školenia tentokrát povedie Mgr. Michal Malík, učiteľ dejepisu zo ZŠ s MŠ Budmerice, ktorý účastníkov školení inšpiruje svojimi skúsenosťami, ktoré získal počas tohto školského roka pri využívaní metodiky.

Učiteľom ponúkne:
• Možnosť vyskúšať si, ako nabádať žiakov na hodinách k aktívnym diskusiám, kde učiteľ oceňuje aktivitu a povoľuje omyly, na ktorých sa môžu žiaci sami učiť.
• Ukážky praktických cvičení v rámci tematických oblastí ako napr. demokracia, tolerancia, otvorená spoločnosť, vlastenectvo, extrémizmus, radikalizácia mládeže, komunizmus, migranti a pod.
• Návody, ako hravou formou vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách, u žiakov rozvíjať potrebné kompetencie (videá, práca s fotografiami, hudba a pod.).
• Názorné ukážky ako na hodinách používať metodickú príručku vo vzťahu k pracovnému zošitu, ako možno úlohy modifikovať podľa potrieb žiakov a podmienok školy.

Bezplatné školenia RAABE pripravuje v termíne od 26. do 28. marca 2018 v Trnave, Nitre, Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a v termíne od 4. do 6. apríla 2018 v Košiciach, Prešove, Poprade, Žiline a v Trenčíne.

Viac informácií o bezplatných školeniach pre učiteľov nájdete TU.