• NÁROČNÉ DIEŤA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-288-3

NÁROČNÉ DIEŤA


Praktický pomocník pri práci s deťmi v materskej škole vyžadujúcimi si zvýšenú pozornosť. Prináša komplexné informácie o práci s dieťaťom so špecifickými potrebami (vyžadujúcimi si zvýšenú pozornosť z dôvodu postihnutia, narušenia, ohrozenia, nadania alebo z dôvodu prípravy nástupu do základnej školy) a jeho úspešnom začlenení sa do kolektívu v kontexte legislatívnych predpisov.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  60,00 €

ks

Popis

V metodickej časti sú rozpracované postupy včasnej intervencie, postupy a špecifiká práce s integrovanými deťmi, aktuálne legislatívne zmeny, vzory príslušnej dokumentácie, nastavenie spolupráce s odbornými spolupracovníkmi i rodičmi integrovaných detí a iné praktické informácie.

Praktická časť obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonových, obsahových štandardov, evalvačných otázok) zamerané na elimináciu nevhodných prejavov a podporu žiadaných zručností a schopností dieťaťa a tiež pracovné listy.


Výhody publikácie:
 • komplexnosť diela v téme INTEGRÁCIA v materskej škole,
 • teoreticko-metodické postupy + ukážky dokumentácie, ukážky úspešných projektov a ukážok z praxe + aktivity, hry a pracovné listy,
 • vzory kazuistík, IVP a pod.,
 • vždy aktualizovaný legislatívny prehľad,
 • aktivity a hry zamerané na celé spektrum zručností (vhodné aj pre intaktné deti) motorika, komunikácia, správanie, pozornosť, zmysly, sociálne zručnosti, adaptácia, orientácia v priestore a čase a pripravenosť na školu.
Hlavnými garantmi sú odborníci z pedagogickej oblasti. Pri tvorbe aktualizácií publikácie sa bude spolupracovať aj s odbornými zamestnancami z ministerstva školstva a jeho priamo riadenými organizáciami, ale i ďalších rezortov, ktorých sa problematika škôl dotýka.

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
 • doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
 • PaedDr. Žaneta Kunštárová
Autori:
 • PhDr. Ľubomíra Dunčáková
 • PaedDr. Blanka Lehotayová
 • doc. Milena Lipnická, PhD.
 • JUDr. Eliška Mančíková
 • PaedDr. Alena Mateašíková
 • Mgr. Alžbeta Poloňová
 • doc. PaedDr. Daniela Valachová
 • Mgr. Monika Vlčková
 • Mgr. Barbora Vodičková, PhD.
 • Mgr. Lucia Capáková

OBSAH

A Infoservis
A1 Aktuality
A2 Otázky a odpovede

B Vzory a dokumentácia
B 1 Pozorovacie hárky
B 2 Individuálny vzdelávací program
B 3 Kazuistiky

C Pomáhajúce prostredie......................................................TEORETICKO-PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
C 1 Pedagóg
C2 Odborní zamestnanci a iní spolupracovníci
C 3 Rodičia
C4 Materiálno - technické podmienky

D Dieťa v problémoch..............................................................METODICKO-APLIKAČNÉ USMERNENIA
D 1 Dieťa s postihnutím
D2 Dieťa s narušením
D3 Dieťa s ohrozením
D4 Dieťa s nadaním
D5 Dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky

E Dieťa v akcii.............................................................................PRAKTICKÉ ČINNOSTI

AKTIVITY A HRY

EA 1 MOTORIKA
EA 2 KOMUNIKÁCIA
EA 3 SPRÁVANIE
EA 4 POZORNOSŤ
EA 5 ZMYSLY
EA 6 SOCIÁLNE ZRUČNOSTI
EA 7 ADAPTÁCIA
EA 8 ORIENTÁCIA V PRIESTORE A ČASE
EA 9 PRIPRAVENOSŤ NA ŠKOLU

PRACOVNÉ LISTY

EPL 1 MOTORIKA
EPL 2 KOMUNIKÁCIA
EPL 3 SPRÁVANIE
EPL 4 POZORNOSŤ
EPL 5 ZMYSLY
EPL 6 SOCIÁLNE ZRUČNOSTI
EPL 7 ADAPTÁCIA
EPL 8 ORIENTÁCIA V PRIESTORE A ČASE
EPL 9 PRIPRAVENOSŤ NA ŠKOLU

F Iná a špecifická problematika
F 1 Projekty

F 2 Čo na nástenku



Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 779
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 779
Formát A4

Súvisiace produkty

KULIFERDÍK – PRVÉ KRESLENIE

KULIFERDÍK – PRVÉ KRESLENIE

Slúži na úspešný rozvoj kresliarskych zručností najmenších detí, ale aj na celkový rozvoj dieťaťa a ..

8,00 €

KULIFERDÍK – AKTIVITY NA CELÝ ROK

KULIFERDÍK – AKTIVITY NA CELÝ ROK

Kuliferdík – Aktivity na celý rok je jedinečnou pomôckou pre najmenšie deti, ktorá sa dá využiť ako ..

6,00 €

KULIFERDO – HRY NA ROZVOJ

KULIFERDO – HRY NA ROZVOJ

Vzhľadom na neustály nárast počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vznikol tento ..

6,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

6,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

6,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

6,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

60,00 €

ODBORNÝ PODPORNÝ TÍM

ODBORNÝ PODPORNÝ TÍM

Od 1. 9. 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch v školách,..

65,00 €

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia Nové paragrafy v materskej škole je sprievodcom riaditeľa MŠ právnymi predpismi z oblasti..

60,00 €

KULIFERDO – JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA

KULIFERDO – JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA

Aktivity na nácvik písania a vnímaniaMožnosť sledovania individuálneho napredovania detíDobrý štart ..

7,90 €

KULIFERDO – GRAFOMOTORIKA

KULIFERDO – GRAFOMOTORIKA

Rozvoj grafomotorických zručností Osvojenie si správnych základov pre budúce písanie a kreslenie P..

7,90 €

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ VYUŽITÍ

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ VYUŽITÍ

Detská kresba je dôležitou činnosťou najmä v predškolskom veku. Odráža sa v nej psychický vývoj detí..

18,00 €

DIEŤA V KONFLIKTOCH

DIEŤA V KONFLIKTOCH

Konflikty máme potrebu riešiť a odstraňovať, nakoľko negatívne zasahujú do medziľudských vzťahov a m..

9,00 €

HRY A AKTIVITY VHODNÉ NA PREVENCIU ŠIKANOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

HRY A AKTIVITY VHODNÉ NA PREVENCIU ŠIKANOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

 Článok obsahuje:námety na aktivity zamerané na elimináciu prejavov slovnej agresie detí na pre..

7,00 €

HYPERPROTEKTÍVNA VÝCHOVA A JEJ DÔSLEDKY NA SPRÁVANIE DIEŤAŤA

HYPERPROTEKTÍVNA VÝCHOVA A JEJ DÔSLEDKY NA SPRÁVANIE DIEŤAŤA

V súčasnosti sa čoraz viac učiteľov stretáva s prehnanými nárokmi rodičov. Mnohí učitelia tvrdia, že..

7,00 €

LOGOPÉD A JEHO SPOLUPRÁCA S MATERSKOU ŠKOLOU

LOGOPÉD A JEHO SPOLUPRÁCA S MATERSKOU ŠKOLOU

Predškolský vek je veľmi dôležitý z hľadiska rozvoja komunikačných schopností nielen vzhľadom na ško..

5,00 €

MOŽNOSTI VYUŽITIA HRY V TERAPII

MOŽNOSTI VYUŽITIA HRY V TERAPII

Terapiu hrou v tejto súvislosti možno vymedziť ako dynamický, interpersonálny vzťah medzi dieťaťom a..

9,00 €

PORUCHY PRÍCHYLNOSTI

PORUCHY PRÍCHYLNOSTI

Nikdy nie je príliš neskoro na to, aby sme sa pokúsili napraviť dôsledky neistej vzťahovej väzby k v..

9,00 €

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Malé starosti s deťmi môžu byť občas aj veľké a tým veľkým vo vyššom veku sa do určitej miery dá pr..

9,00 €

ÚMRTIE BLÍZKEJ OSOBY (VYROVNÁVANIE SA SO STRATOU)

ÚMRTIE BLÍZKEJ OSOBY (VYROVNÁVANIE SA SO STRATOU)

Smrť a témy s ňou spojené nebývajú zvyčajne považované za súčasť detského života. Dospelí sú záujmom..

7,00 €

VÝVINOVO ORIENTOVANÁ DRAMATOTERAPIA V MATERSKEJ ŠKOLE (OD 2 DO 3 ROKOV DIEŤAŤA)

VÝVINOVO ORIENTOVANÁ DRAMATOTERAPIA V MATERSKEJ ŠKOLE (OD 2 DO 3 ROKOV DIEŤAŤA)

Zmyslová hra poskytuje dieťaťu priestor na zážitky a emocionálne prežívanie (varím ako mama, opravuj..

9,00 €

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia s podtitulom Sprievodca evaluačnými procesmi predškolského vzdelávania prináša odpovede n..

65,00 €

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (OVEROVANIE)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (OVEROVANIE)

Modrý súbor pracovných zošitov KuliFerdo je výnimočnou pomôckou pri mapovaní rozsahu vedomostí,..

6,00 €

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)

Červený súbor pracovných zošitov KuliFerdo je výnimočnou pomôckou pre pedagógov a rodičov deti predš..

16,00 €