• NOVÝ KORONAVÍRUS COVID-19, PREVENCIA A HYGIENA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

NOVÝ KORONAVÍRUS COVID-19, PREVENCIA A HYGIENA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

NOVINKA
Odborná pomôcka pre riaditeľov škôl a školských zariadení o prevencii, hygiene a bezpečnostných opatreniach v prípade infekčných ochorení.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    20,00 €

ks

Popis

V posledných dňoch sa témou dňa stala situácia vo výskyte ochorení vyvolaných novým koronavírusom po celom svete. Vírus sa postupne dostal aj do Európy a na Slovensko.

Svetová zdravotnícka organizácia na tlačovej konferencii dňa 24.2.2020, z ktorej uvádzame skrátené stanovisko Mike Ryana (výkonného riaditeľa programu WHO pre zdravotné situácie) uviedla: „Teraz je čas sa pripraviť. Sme vo fáze pripravenosti na možnú pandémiu. Je čas urobiť všetko, čo by ste urobili pri príprave na pandémiu. Ale pre vyhlásenie pandémie je príliš skoro. Zamerajme sa teda na to, čo môžeme urobiť, čo musíme urobiť, čo je pripravené.“

V brožúre nájdu riadiaci zamestnanci na jednom mieste potrebné informácie o prevencii, hygiene a bezpečnostných opatreniach v školách a školských zariadeniach v prípade infekčných ochorení, ktoré môžu využiť v dnešnej situácii, ale aj za iných podmienok, ak sa v škole vyskytne infekčná choroba.

Brožúra prináša odpovede aj na tieto otázky:

 Ako zabrániť šíreniu vírusu COVID – 19 na pracovisku?
 Ako je potrebné postupovať v prípade epidémie?
 Aké sú účinné metódy prevencie infekčných ochorení?
 Aké sú najdôležitejšie zásady, ktoré by mala dodržiavať škola, aby znížila riziko vzniku infekčných ochorení? 


OBSAH

1. Prevencia infekčných ochorení v škole
  1.1 Čo je prevencia?
  1.2 Najčastejšie infekčné ochorenia detí a mládeže     
     1.2.1 Ochorenia dýchacieho systému
     1.2.2 Ochorenia tráviaceho systému
     1.2.3 Ochorenia kože

  1.3 Prevencia vzniku a šírenia prenosných ochorení v zariadeniach pre deti a mládež
  1.4 Metodické usmernenie č. 15/2005-R z 31. 10. 2005
  1.5 Účinné metódy prevencie infekčných ochorení
  1.6 Legislatíva na úseku verejného zdravotníctva
  1.7 Najdôležitejšie zásady, ktoré by mala dodržiavať škola, aby znížila riziko vzniku infekčných ochorení

2. Riaditeľské voľno a chrípka v školách
  2.1 Dôvody poskytnutia voľna
  2.2 Školský klub detí a školská jedáleň
  2.3 Povinnosť riaditeľa informovať o poskytnutí voľna
  2.4 Riaditeľské voľno a chrípka v školách
  2.5 Ministerské voľno

3. Hygiena a pracovné podmienky na pracovisku školy a školskej jedálne
  3.1 Priestorové a funkčné členenie školy a materiálne vybavenie
  3.2 Podmienky pre hygienické a bezpečné vzdelávanie
  3.3 Hygienické podmienky v školských jedálňach
  3.4 Prevádzkový poriadok školy

4. Dodatok prevádzkového poriadku školy pre prípad epidémie - ukážka

5. Sanitačný režim
  5.1 Sanitácia
  5.2 Osobná hygiena
     5.2.1 Hygienické zásady pre zamestnancov

6. Základné otázky a odpovede o ochorení COVID-19
  6.1 Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia

7. Jednoduché spôsoby, ako zabrániť šíreniu vírusu COVID – 19 na pracovisku

8. Príloha 1 – Metodické usmernenie č. 15/2005-R z 31.10.2005 ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike

9. Príloha 2 – Usmernenie MŠVVaŠ SR v súvislosti so šírením vírusu     Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu Brožúra
Počet strán 84
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu Brožúra
Počet strán 84
Formát A5

Súvisiace produkty

AKO POSTUPOVAŤ PRI OBSTARÁVANÍ UČEBNÍC

AKO POSTUPOVAŤ PRI OBSTARÁVANÍ UČEBNÍC

Minulý školský rok bol jeden z najťažších v profesijnej kariére viacerých z nás. Preveril naše schop..

23,00 €

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

25,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

14,00 € 28,00 €

BALÍK LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY

BALÍK LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Balík LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY tvoria nasledujúce tri brožúry:GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ..

28,00 € 68,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

15,00 € 33,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

15,00 € 33,00 €

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

10,00 € 20,00 €