• OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA V NOVEJ LEGISLATÍVE ÚČINNEJ OD 1.12.2017

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA V NOVEJ LEGISLATÍVE ÚČINNEJ OD 1.12.2017


Národná rada SR schválila novelu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“) s účinnosťou od 1. decembra 2017, ktorou reaguje na požiadavku zamestnávateľov na úpravu súčasného systému pracovnej zdravotnej služby, pričom zdôraznilo, že zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami súvisiaci s prevenciou profesionálnych ochorení a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci vykonávajú zdravotnícki pracovníci, najmä lekári s určenou špecializáciou a verejní zdravotníci.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    10,00 €

ks

Popis


ODBORNÁ GARANCIA

Autor:
MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

OBSAH

1. Úvod
2. Povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci – nové, zmenené, zrušené a existujúce povinnosti zamestnávateľa v novele zákona č. 355/2007 Z. z., účinnej od 1. 12. 2017
3. Pracovná zdravotná služba
3.1 Spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa
3.2 Povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k pracovnej zdravotnej službe
3.3 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
3.4 Náplň činnosti a povinnosti pracovnej zdravotnej služby, kontrola pracovnej zdravotnej služby
3.5 Postup lekára, ktorý chce vykonávať pracovnú zdravotnú službu – dohľad nad pracovnými podmienkami samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie
3.6 Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2, ak ju vykonáva samostatne lekár s určenou špecializáciou
4. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
4.1 Lekári, ktorí vykonávajú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
4.2 Náplň lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
4.3 Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu
4.4 Rozdiel v zameraní lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci a lekárskej preventívnej prehliadky poskytovanej z verejného zdravotného poistenia
4.5 Musí lekár ohlásiť, ak vykonáva len lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu?
4.6 Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu – platné od 1. 12. 2017
5. Súvisiace legislatívne úpravy Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 32
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 32
Formát A5