• OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5.–9. ROČNÍK ZŠ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-339-2

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5.–9. ROČNÍK ZŠ


Pracovný zošit je určený pre žiakov 5.– 9. ročníka základnej školy a jeho obsah je spracovaný podľa inovovaného ŠVP. Nadväzuje na odbornú publikáciu pre učiteľov – Ochrana života a zdravia. Spoločne tak obe pomôcky pomáhajú naplniť požiadavku zakomponovať do vyučovacích predmetov prierezovú tému Ochrana života a zdravia.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  5,00 € 2,80 €

ks

Popis

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia.

Cieľom uplatňovania tejto témy je prispieť k tomu, aby žiak na 2. stupni základnej školy:

 • Rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;
 • Osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;
 • Pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;
 • Vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc;
 • Mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách;
 • Orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode.  

Pracovný zošit pre žiakov 5. - 9. ročníka:

 • obsahuje kontrolné otázky, úlohy, praktické cvičenia k problematike potrebnej na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
 • prináša množstvo praktických cvičení na získanie nevyhnutných vedomostí, zručností a návykov potrebných pri poskytovaní prvej pomoci a záchrany života,
 • je podkladom k opakovaniu a upevňovaniu teoretického učiva prierezovej témy Ochrana života a zdravia a jeho precvičovaniu v praxi, ktoré potom môžu žiaci využívať v rámci didaktických hier a účelových cvičení. 


Obsah učiva prierezovej témy je povinný každý učiteľ zakomponovať do svojho vyučovacieho predmetu a taktiež do svojho tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Na trhu pracovné zošity k prierezovej téme Ochrana života a zdravia nie sú. Nie len pre žiakov, ale aj pre učiteľov je to výborná pomôcka, nakoľko dopĺňa odbornú publikáciu Ochrana života a zdravia o pracovný zošit pre žiakov 5.-9. ročníka. Učitelia tak nemusia pripravovať a vyhľadávať z rôznych zdrojov úlohy, informácie a praktické cvičenia k tejto téme.  

ODBORNÁ GARANCIA:

Editor: Mgr. Dana Masaryková, PhD.

Autor: Mgr. Katarína Dutková


OBSAH:

1. RIEŠENIE MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ
2. VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY
3. ZBRANE HROMADNÉHO NIČENIA
4. BAKTERIOLOGICKÉ (BIOLOGICKÉ) PROSTRIEDKY
5. CESTY OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
6. EVAKUÁCIA OBYVATEĽSTVA a ŠKOLY
7. ZÁKLADY PREVENCIE V POŽIARNEJ OCHRANE
8. ZDRAVOTNÍCKY VÝCVIK
9. Pohyb a pobyt v prírode
10. Slovníček Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 68
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 68
Formát A4

Súvisiace produkty

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávaci..

15,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1.–4. ROČNÍK ZŠ

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1.–4. ROČNÍK ZŠ

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávaci..

2,80 € 5,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5.–9. ROČNÍK ZŠ

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5.–9. ROČNÍK ZŠ

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávaci..

2,80 € 5,00 €

BALÍK METODIKY PRE UČITEĽA 2. STUPŇA ZŠ

BALÍK METODIKY PRE UČITEĽA 2. STUPŇA ZŠ

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠNOVINKA JEDINÁ SVOJHO DRUHU NA ..

25,00 € 60,00 €