• ODBORNÝ PODPORNÝ TÍM

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-436-8

ODBORNÝ PODPORNÝ TÍM

WEBINÁR
Teoretická a praktická podpora pre profesie pracujúce v oblasti pedagogickej inklúzie a intervencie.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  65,00 €

ks

Popis

Od 1. 9. 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch v školách, ktorý otvoril dvere do škôl mnohým profesiám, ako napr.: školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent, školský psychológ, sociálny pedagóg, školský logopéd, kariérový poradca, výchovný poradca, koordinátor prevencie.  Publikácia rozoberá problematiku konkrétnych profesií, ich profesijného rozvoja, atestácií, pracovných podmienok, predpisov, dokumentácie a metód práce i vzájomnej spolupráce, postavenia jednotlivých profesií v prostredí základnej školy.  

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Autori:

 • Ing. Jarmila Belešová
 • PhDr. Anna Böhmerova
 • doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
 • PhDr. Marek Havrila, PhD.
 • Mgr. Jana Mičíková
 • Mgr. Magdaléna Jakubíková
 • Mgr. Izabela Kadlečíková
 • PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
 • Mgr. Stanislava Kiková
 • PhDr. Anna Mrúzová

OBSAH

A INFOSERVIS
A 1 Aktuality
A 1.1 Platové tarify
A 1.2 Legislatívny prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva


B ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG 
B 1 Právne a iné predpisy
B 1.1 Právne predpisy, postavenie školského špeciálneho pedagóga v škole 
B 1.2 Predpoklady výkonu pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga 
B 1.3 Profesijný rozvoj, vykonávanie atestácií a vykonávanie činnosti v kariérových pozíciách školského špeciálneho pedagóga 
B 1.4 Pracovný pomer školského špeciálneho pedagóga 

B 2 Pôsobenie školského špeciálneho pedagóga
B 2.1 Školský špeciálny pedagóg – člen odborného tímu participujúci na výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP
B 2.2 Materiálno-technické podmienky práce školského špeciálneho pedagóga
B 2.3 Participácia školského špeciálneho pedagóga na primárnom a nižšom strednom vzdelávaní žiakov so ŠVVP

B 3 Dokumentácia školského špeciálneho pedagóga
B 3.1 Žiadosť o zaslanie odporúčaní k prideleniu asistentov - ukážka
B 3.2 Žiadosť o oslobodenie z vyučovacieho predmetu - ukážka
B 3.3 Záznamový hárok o špeciálnopedagogickom pozorovaní - ukážka

C PEDAGOGICKÝ ASISTENT
C 1 Právne a iné predpisy
C 1.1 Právne predpisy, postavenie pedagogického asistenta v škole
C 1.2 Predpoklady výkonu pracovnej činnosti pedagogického asistenta
C 1.3 Profesijný rozvoj, vykonávanie atestácií a vykonávanie činností v kariérových pozíciách pedagogického asistenta
C 1.4 Pracovný pomer pedagogického asistenta

C 2 Pôsobenie pedagogického asistenta
C 2.1 Metodické vedenie asistenta
C 2.2 Spolupráca pedagogického asistenta s učiteľom
C 2.3 Najčastejšie chyby v profesii pedagogického asistenta
C 2.4 Metodické vedenie asistenta – náplň práce pedagogického asistenta

D ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG
D 1 Právne a iné predpisy
D 1.1 Právne predpisy, postavenie psychológa, školského psychológa v škole, v školských zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
D 1.2 Predpoklady výkonu pracovnej činnosti školského psychológa

D 2 Pôsobenie školského psychológa
D 2.1 Preventívna činnosť školského psychológa v systéme školy

E SOCIÁLNY PEDAGÓG
E 1 Právne a iné predpisy
E 1.1 Právne predpisy, postavenie sociálneho pedagóga v škole, v školských zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
E 1.2 Predpoklady výkonu pracovnej činnosti sociálneho pedagóga
E 1.3 Profesijný rozvoj, vykonávanie atestácií a vykonávanie činností sociálneho pedagóga

E 2 Pôsobenie sociálneho pedagóga
E 2.1 Význam a pôsobenie sociálneho pedagóga v školách

F ŠKOLSKÝ LOGOPÉD
F 1 Právne a iné predpisy
F 1.1 Právne predpisy, postavenie logopéda a školského logopéda v škole
F 1.2 Predpoklady výkonu pracovnej činnosti logopéda a školského logopéda

G KARIÉROVÝ PORADCA
G 1 Právne a iné predpisy
G 1.1 Právne predpisy, postavenie kariérového poradcu v škole
G 1.2 Kariérový poradca v CPPPaP

H VÝCHOVNÝ PORADCA
H 1 Právne a iné predpisy
H 1.1 Právne predpisy, postavenie výchovného poradcu v škole

I KOORDINÁTOR PREVENCIE Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Počet strán 516
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Počet strán 516
Formát A5

Súvisiace produkty

KULIFERDO – SAMOHLÁSKY A DVOJHLÁSKY

KULIFERDO – SAMOHLÁSKY A DVOJHLÁSKY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16501:5-A2201V tomto pracovnom zošite má dieťa spoločn..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12707:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Slovné ú..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – NÁSOBILKA

KULIFERDO – NÁSOBILKA

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12704:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Násob..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12717:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precviču..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12713:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precv..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12714:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Čísla od..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vytvoriť, poskladať a zahrať sa s každou spoluhláskou samo..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 2

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 2

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14606:5-A2201V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vy..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14604:5-A2201Príbehy sú určené pre žiakov 1. stupňa, konk..

2,70 € 3,00 €

PRÁCA SO STRESOM A ÚZKOSŤOU ŽIAKOV - PSYCHOHYGIENA VO VYUČOVANÍ

PRÁCA SO STRESOM A ÚZKOSŤOU ŽIAKOV - PSYCHOHYGIENA VO VYUČOVANÍ

U niektorých žiakov sa môžu vyskytovať určité obavy a stres z nového prostredia, nových vecí, spoluž..

9,00 €

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

Tieto zošity pokrývajú oblasť čítania, písania a prácu s textom.Súbor pracovných listov je určen..

12,00 €

ŠLABIKÁR PRE 1. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 1. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

Schvaľovacia doložka 2021/9087:3-A2201 Pomocou obrázkov a príbehov si žiaci rozvíjajú svoje kom..

16,20 € 18,00 €

ŠLABIKÁR PRE 2. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 2. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

Schvaľovacia doložka 2021/9301:4-A2201Žiaci si postupne osvojujú ďalšie písmená abecedy, učia s..

16,20 € 18,00 €

ŠLABIKÁR PRE 3. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 3. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

Schvaľovacia doložka 2021/9299:4-A2201 Žiaci si upevnia svoje vedomosti z čítania hlások, slabí..

18,00 € 20,00 €

ŠLABIKÁR PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

Schvaľovacia doložka 2021/9297:4-A2201Prostredníctvom učebnice si žiaci upevňujú čítanie známyc..

18,00 € 20,00 €

ŠLABIKÁR PRE 5. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 5. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

Prostredníctvom učebnice si žiaci upevňujú čítanie známych slabík a jednoduchých viet, spoznávajú no..

22,50 € 25,00 €

ŠLABIKÁR PRE 6. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 6. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

Učebnica sa venuje opakovaniu, precvičovaniu a upevňovaniu čítania slov, zároveň dopĺňa posledné nov..

31,68 € 35,20 €

MOJE UČENIE – UČEBNÝ MATERIÁL PRE DETI S AUTIZMOM

MOJE UČENIE – UČEBNÝ MATERIÁL PRE DETI S AUTIZMOM

Schvaľovacia doložka 2021/9310:5-A2201 Učebný materiál pozostáva z piatich častí: Cesta ku globálne..

33,30 € 37,00 €

NÁROČNÉ DIEŤA

NÁROČNÉ DIEŤA

V metodickej časti sú rozpracované postupy včasnej intervencie, postupy a špecifiká práce s integrov..

60,00 €

TALENT V ŠKOLE

TALENT V ŠKOLE

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy pr..

10,00 € 25,00 €

INTEGRÁCIA V ŠKOLE

INTEGRÁCIA V ŠKOLE

Skoncujte s nedostatočnou orientáciou v zložitom procese integrácie! Skoncujte s neznalosťou legi..

65,00 €

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Pracovné zošity KuliFerdo sú výnimočnou pomôckou, lebo sú: systematické, praktické, motivačné, m..

14,00 €