• POHYBOVÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-86307-88-6

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

VÝPREDAJ!
Odborná brožúra predstavuje ucelenú metodiku rozvoja pohybových činností detí predškolského veku. Učiteľkám materských škôl poskytuje veľa podnetov na pochopenie nezastupiteľnej úlohy kvalifikovaného rozvoja pohybových schopností a zručností detí v spojitosti s rozvojom ostatných stránok ich osobnosti.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    15,00 € 6,00 €

ks

Popis

materinky

Ako rozvíjať pohybové činnosti detí predškolského veku, aby z nich vyrástli budúci zdraví jedinci? Ďalšia veľmi dôležitá úloha, pred ktorou ako učiteľky v materskej škole stojíte. Nie je to však len pohyb, ktorý u detí rozvíjate. Deti pri pohybových hrách poznávajú seba a svoje telo, učia sa rešpektovať pravidlá hry, riešia problémy, spoznávajú kamarátov...

Brožúra vhodná na rozvoj pohybových aktivít vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy je rozdelená do šiestich, na seba plynule nadväzujúcich častí. Poskytuje základné informácie o vývoji telesnej stránky detí od narodenia, prináša obsah pohybových činností (konkrétne cvičenia) a metodiku nácviku konkrétnych pohybových zručností (hrubej a čiastočne aj jemnej motoriky) detí predškolského veku. Okrem iného sú veľmi hodnotnou i mnohé odporúčania a rady.

ODBORNÁ GARANCIA

Lektor: Mgr. Martina Kupcová

Autor: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

OBSAH

1. Pohybové činnosti v materskej škole
2. Ciele výchovného programu a pohybové činnosti
3. Dieťa a jeho telo
       3.1. Rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky
       3.2. Rozvíjanie zmyslov
       3.3. Hudobno-pohybová výchova - rytmické a tanečné činnosti
       3.4. Základné športové zručnosti
       3.5. Cieľ: Rozvíjať pohybové schopnosti
       3.6. Cieľ: Podpora zdravia a telesnej i psychickej zdatnosti dieťaťa
       3.7. Cieľ: Osvojiť si poznatky, hodnoty a návyky vo vzťahu ku zdraviu, bezpečnosti a zdravému životnému štýlu
4. Metódy realizácie pohybových činností
5. Pohybové činnosti v školskom a triednom vzdelávacom programe
6. Pohybové činnosti v integrovanom bloku

Záver
LiteratúraObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 146
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 146
Formát A5

Súvisiace produkty

KOGNITÍVNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

KOGNITÍVNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Viete, ako je možné s deťmi sa efektívne hrať a ako im môžeme nenásilnou formou pomôcť rozvíjať sa? ..

6,00 € 15,00 €

PREDMATEMATICKÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

PREDMATEMATICKÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

edícia pre materinky Cesta ku školskej matematike je cestou zo sveta dieťaťa do sveta školy i d..

6,00 € 15,00 €

ENVIRONMENTÁLNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

ENVIRONMENTÁLNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Naliehavosť potreby environmentálnej výchovy v prostredí materskej školy by z nášho pohľadu nemala..

6,00 € 15,00 €

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Výtvarná výchova v materskej škole pramení najmä z autentických situácií a silných zážitkov. Pomáha ..

6,00 € 15,00 €

ČINNOSTI SO ŽIVOČÍCHMI V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

ČINNOSTI SO ŽIVOČÍCHMI V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Priali by sme si, aby činnosti so živočíchmi neboli v praxi materských škôl na Slovensku len občasno..

6,00 € 15,00 €

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Tak ako dospelí ľudia, ani deti sa nemôžu komplexne rozvíjať bez umenia a kultúry. Podnety z umenia ..

6,00 € 15,00 €

HRAJEME SI... V TELOCVIČNĚ

HRAJEME SI... V TELOCVIČNĚ

Súbor 28 kartičiek (27 aktivít a 1 úvodná strana) určených na prácu s deťmi v predškolskom a mladšom..

8,00 €