• PRÁVNA OCHRANA ZAMESTNANCOV ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-306-4

PRÁVNA OCHRANA ZAMESTNANCOV ŠKOLY


Prevencia a riešenie konfliktov v škole prostriedkami právnej ochrany. Nanešťastie konflikty sú súčasťou každej organizácie. Aj riaditeľ školy potrebuje vedieť ako správne konflikt vyriešiť tak, aby škole nehrozili sankcie alebo právne následky. Táto brožúra mu v tom pomôže.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    18,00 €

ks

Popis

Brožúra je venovaná riešeniu každodenných konfliktov zamestnancov školy. Riaditeľ školy sa dozvie, ako riešiť konflikty na rôznych úrovniach: riaditeľ - učiteľ, učiteľ - žiak, učiteľ – rodič, učiteľ – učiteľ.

Autor prináša prehľad tých najzákladnejších prostriedkov právnej ochrany, ktoré vyplývajú z pracovnoprávnej, administratívnoprávnej, občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti. Teda ako riešiť konflikty z pohľadu Zákonníka práce, Trestného zákona, Zákona o štátnej správe v školstve, Zákona o sťažnostiach.

V texte opisuje spôsoby, akými sa môžu pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, škola a školské zariadenie brániť pred konfliktmi, ktorých príčinou sú útoky zo strany detí, žiakov, ich zákonných zástupcov alebo osôb z okolia školy. Rozoberá tiež príklady komunikácie so zákonnými zástupcami, ktoré môžu viesť ku konfliktom a útokom.

V školách a školských zariadeniach je rozšírené šikanovanie medzi zamestnancami. Vyskytuje sa v podobe mobbingu a bossingu. Útoky sa dejú formou zastrašovania, ponižovania, verejného zosmiešnenia, neodborného zasahovania do pedagogickej činnosti a odbornej činnosti, ignorovania názorov, oprávnených požiadaviek a neuspokojovaním právnych nárokov, izolácie od kolektívu, ohovárania, vynútenia odchodu z pracoviska alebo preradenia na inú prácu, zasahovania do osobného a rodinného života pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Výhody, ktoré brožúra prináša:

  • Riaditeľ sa vďaka brožúre oboznámi so zákonnými limitmi pri konfliktoch zamestnancov školy.
  • Dozvie sa, ako chrániť pred útokmi žiakov zamestnancov.
  • Dozvie sa, aké povinnosti má rodič voči škole podľa zákona.
  • Dozvie sa, aká je trestná zodpovednosť žiaka za priestupok.
  • Naučí sa, ako riešiť šikanovanie pedagogických zamestnancov žiakmi alebo kolegami. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Viliam Bokol

OBSAH

1. Úvod
2. Pracovnoprávna ochrana
3. Administratívno-právna ochrana
4. Trestnoprávna ochrana
5. Útoky žiakov
6. Ochrana pred útokmi žiakov a širšieho okolia školy  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 76
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 76
Formát A5

Súvisiace produkty

ELEKTRONICKÁ TRIEDNA KNIHA

ELEKTRONICKÁ TRIEDNA KNIHA

"Už by sme sa nikdy nechceli vrátiť k pôvodným, papierovým triednym knihám. Teraz je to rýchle, preh..

10,00 € 15,00 €

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Metodické orgány by mali byť podľa legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pe..

15,00 €

LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Brožúra je pripravená na priame využitie pri realizácií lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v zák..

15,00 €

BOZP Z POHĽADU PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLY

BOZP Z POHĽADU PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Danica Bedlovičová OBSAH 1. Úvod2. Materská škola3. Základná škol..

7,00 €

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ŠKOLSTVE

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ŠKOLSTVE

ODBORNÁ GARANCIAAutor: JUDr. Danica Bedlovičová OBSAH 1. Úvod 2. Nelegálne zamestnávanie v škols..

5,00 €

PRERADENIE NA INÚ PRÁCU

PRERADENIE NA INÚ PRÁCU

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Ivana Belovičová OBSAH 1. Úvod2. Povinnosti zamestnávateľa pri pre..

3,00 €

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

Triedny učiteľ musí byť dostatočne kvalifikovaný a mal by byť pripravený na všetky situácie, ktoré s..

7,00 €

ÚČASŤ ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

ÚČASŤ ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Ivana Belovičová OBSAH Predchádzajúci súhlasForma prerokovaniaPred..

3,00 €

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

20,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

33,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

33,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

28,00 €