• PRECHOD NA NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH

PRECHOD NA NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH

NOVINKA
Vybrané komentáre k prechodu na nový právny stav

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    37,00 € 15,00 €

ks

Popis

Brožúra slúži ako pomôcka pre školy a školské zariadenia pri prechode na nový právny stav. Obsahuje prehľad vybraných krokov, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zvlášť sa venuje jednotlivým prechodným ustanoveniam. Okrem toho upozorňuje na ustanovenia, ktorým treba venovať väčšiu pozornosť po nadobudnutí účinnosti zákona. Prináša odpovede na viacero problémových otázok:

• Ako správne zapracovať práva a povinnosti do pracovného poriadku?
• Ako v súlade s novým zákonom ustanoviť základný úväzok?
• Ako má vyzerať nové oznámenie o výške a zložení platu po zrušení kreditového príplatku?
• Ako postupovať pri prechode na nový právny stav podľa prechodných ustanovení?
• Čo si treba všímať pri prechode zo starého zákona na nový zákon?
• Čo možno čakať od pripravovaných vyhlášok?
• Čo sa ako započítava do základného úväzku?
• Ako často je potrebné preukazovať bezúhonnosť?


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Ján Sitarčík, PhD. 


OBSAH

1. Nový právny stav
2. Ako zmenil zákon o PZ a OZ zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
3. Práva a povinnosti PZ a OZ
     3.1 Úprava práv PZ a OZ v pracovnom poriadku
     3.2 Úprava povinností PZ a OZ v pracovnom poriadku
4. Odmeňovanie – zmeny v motivácii PZ a OZ k profesijnému rozvoju
     4.1 Príplatok za profesijný rozvoj
5. Prechod na nový právny stav (prechodné ustanovenia)
     5.1 § 87 ods. 1
     5.2 § 87 ods. 2
     5.3 § 87 ods. 3
     5.4 § 87 ods. 4
     5.5 § 87 ods. 5
     5.6 § 87 ods. 6
     5.7 § 87 ods. 7
     5.8 § 87 ods. 8
     5.9 § 87 ods. 9
     5.10 § 87 ods. 10
     5.11 § 87 ods. 11
     5.12 § 87 ods. 12
     5.13 § 90
6. Pripravované vyhlášky (splnomocňovacie ustanovenia)
     6.1 Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch
7. Starostlivosť o PZ a OZ
8. Profesijný rozvoj
9. Pracovná činnosť PZ a OZ
     9.1 Základný úväzok
10. Zmeny v predpokladoch na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ
     10.1 Kvalifikačné predpoklady
     10.2 Bezúhonnosť
     10.3 Zdravotná spôsobilosť
     10.4 Ovládanie štátneho jazyka a jazyka národnostnej menšiny
11. Výkon pracovnej činnosti a špecializovaných a riadiacich činností
     11.1 Kategórie
     11.2 Kariérový stupeň
     11.3 Spoločné ustanovenia k výkonu pracovnej činnosti
12. Etický kódex      Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie Základná škola Stredná škola Materská škola
Typ produktu Brožúra
Určené pre Riaditeľ školy Zriaďovateľ Pedagogickí zamestnanci Odborní zamestnanci
Počet strán 88
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie Základná škola Stredná škola Materská škola
Typ produktu Brožúra
Určené pre Riaditeľ školy Zriaďovateľ Pedagogickí zamestnanci Odborní zamestnanci
Počet strán 88
Formát A5

Súvisiace produkty

AKO POSTUPOVAŤ PRI OBSTARÁVANÍ UČEBNÍC

AKO POSTUPOVAŤ PRI OBSTARÁVANÍ UČEBNÍC

Minulý školský rok bol jeden z najťažších v profesijnej kariére viacerých z nás. Preveril naše schop..

23,00 €

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

25,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

14,00 € 28,00 €

BALÍK LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY

BALÍK LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Balík LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY tvoria nasledujúce tri brožúry:GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ..

28,00 € 68,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

15,00 € 33,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

15,00 € 33,00 €

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

10,00 € 20,00 €