• PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-348-4

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

WEBINÁR PODCAST
Publikácia s podtitulom Efektívne využívanie interných a externých zdrojov školy sa zaoberá finančnými, majetkovými a administratívnymi otázkami prevádzky školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    83,00 €

ks

Popis

K fungovanie školy sú potrebné rôzne zdroje: ľudské, finančné, technické a hmotné. Týmto rovinám sa publikácia venuje komplexne – po legislatívnej aj administratívnej stránke a navyše rešpektujúc osobitosti prevádzkovania školy. Ekonóm a riaditeľ v nej nájdu špecifiká rôznych oblastí, ktoré sú spojené s prevádzkou a fungovaním školy. Starostlivosť o zverený majetok, investovanie do technického zariadenia, zabezpečovanie finančných zdrojov, ich správne účtovanie, riadenia zamestnancov, s tým spojené pracovné podmienky a ochrana osobných údajov, tvorba zmlúv a smerníc, spolupráca s rodičmi a verejnosťou v prospech školy, to všetko tu riaditeľ nájde.

Príspevky sú písané zrozumiteľne, orientované vyslovene na potreby školy a ponúkajú príklady zo školskej praxe.  

Výhody publikácie:

  • Zorientuje riaditeľa v legislatíve týkajúcej sa hospodárenia a prevádzky školy.
  • Prináša aktuálne zapracovanie zmien legislatívnych predpisov do článkov.
  • Upozorní na špecifiká zamestnávania zamestnancov v škole, pracovné podmienky a zabezpečenie prevádzky školy z pohľadu interných ľudských zdrojov, rodičov a verejnosti.
  • Objasní povinnosti školy v oblasti ochrany osobných údajov registratúry.
  • Obsahuje vzory zmlúv, vzory smerníc, príklady účtovania, a pod.
  • Poskytuje poradenstvo o hospodárení a prevádzke otázkach formou odpovedí.


ODBORNÁ GARANCIA

Editor: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová – odborníčka na ekonomickú a personálnu agendu škôl 

Autori:

JUDr. Ing. Dagmar Čierna LL.M. – daňový poradca
MUDr. Janka Bérešová – Úrad verejného zdravotníctva
JUDr. Danica Bedlovičová – mediátor
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA – Úrad verejného zdravotníctva
Bc. Lucia Hanusová – účtovníčka
Mgr. Andrea Macháčová – riaditeľka ZŠ
PaedDr. Anna Mazúrová – Odbor školstva
Mgr. Mária Mrížová, PhD. – Ministerstvo vnútra SR
Mgr. Jozef Sýkora, MBA – Hlavný kontrolór Petržalka
 

OBSAH

A Infoservis
A 1 Aktuality
A 2 Otázky a odpovede

B Hospodárenie
B 1 Ekonomická agenda
B 2 Účtovníctvo

C Prevádzka
C 1 Prevádzkové pravidlá
C 2 Ochrana osobných údajov

D Administratíva
D 1 Registratúra

E Zamestnanci
E 1 Pracovné podmienky
E 2 Personálna a mzdová agenda

F Majetok a technické vybavenie
F 1 Hmotný majetok

G Iné zdroje
G 1 Rodičia
G 2 VerejnosťObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 754
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Vypočujte si podcast

Podcast

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 754
Formát A5

Súvisiace produkty

DOKUMENTÁCIA ŠKOLY

DOKUMENTÁCIA ŠKOLY

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE: 24. MAREC 2023Odborná, praktická a efektívna pomôcka pre riaditeľa základnej š..

83,00 €

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY

Publikácia je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôl..

86,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY II.

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PROFESIJNÉHO ROZVOJA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PREVÁDZKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI PERSONÁLNEHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Prax ukazuje, že pri výmene na pozícii riaditeľa školy môžu nastať nové procesy riadenia v oblasti d..

19,00 €

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA A JEJ RIADENIE

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA A JEJ RIADENIE

Jediná ucelená publikácia na trhu venujúca sa riadeniu ZUŠ a jej špecifikám. Všeobecný poradca ..

83,00 €

DAROVACIA ZMLUVA, "SPONZORING" A ZÁMENNÁ ZMLUVA

DAROVACIA ZMLUVA, "SPONZORING" A ZÁMENNÁ ZMLUVA

Tieto procesy sú upravené v Občianskom zákonníku, riadia sa aj zásadami hospodárenia s majetkom ob..

8,00 €

EVIDENCIA POKLADNICE A EVIDENCIE SÚVISIACE S POKLADNIČNÝMI OPERÁCIAMI

EVIDENCIA POKLADNICE A EVIDENCIE SÚVISIACE S POKLADNIČNÝMI OPERÁCIAMI

Vyžaduje si náležitú kontrolu aj z dôvodu, že podmienky vedenia pokladničnej agendy sú len v málok..

10,00 €

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

Mesačník Právny kuriér pre školy vychádza počas školského roka a jeho zámerom je poskytnúť istotu v ..

149,00 €