• PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ - PRACOVNÁ UČEBNICA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-475-2

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ - PRACOVNÁ UČEBNICA


NOVÉ VYDANIE: PREROBENÝ OBSAH PODĽA VÁS! Pracovná učebnica Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    16,00 € 14,40 €

ks

Popis

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/4622:4-10K0


UPRAVENÁ PODĽA VÁS

Pracovná učebnica Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ sa nachádza na zozname titulov hradených MŠVVaŠ SR pre školy ma 1. stupni ZŠ.


Objednajte si aspoň 10 ks pracovných učebníc Prírodovedy pre 3. ročník ZŠ a ZDARMA získate:

• Metodickú príručku k učebnici Prírodovedy pre 3. ročník ZŠ v hodnote 35 eur
• I-S.K.Y.P.E. Metodickú príručku PrírodoVEDA - plnofarebný tlačený materiál
• I-S.K.Y.P.E. Pracovné listy PrírodoVEDA - prístup k digitálnej verzii, z ktorej si pre žiakov môžete tlačiť ľubovoľné strany podľa potreby 

V pracovnej učebnici prírodovedy pre 3. ročník ZŠ sú v súlade s iŠVP moderne a prehľadne spracované tematické celky Neživá príroda a skúmanie prírodných javov, Človek, Rastliny a huby, Živočíchy. Pracovná učebnica je koncipovaná v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom vzdelávacej oblasti Človek a príroda s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Pracovná učebnica svojim spracovaním vedie žiakov k uvažovaniu o prírodných javoch, hľadaniu vysvetlení prostredníctvom vlastných skúmaní a diskusií so spolužiakmi, k hľadaniu a spracovaniu informácií. Žiaci 3. ročníka ZŠ si tak pomocou pracovnej učebnice vytvárajú správne predstavy o príčinách a podstate prírodných javov, získavajú veľa nových informácií o človeku a prírode. 
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovná učebnica
Počet strán 120
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovná učebnica
Počet strán 120
Formát A4

Súvisiace produkty

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemro..

5,90 €

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemro..

5,90 €

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemro..

5,90 €

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

!!! OBSAH UČIVA PRACOVNÉHO ZOŠITA V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM !!! Žiak si ..

5,90 €

SEMENÁ A PLODY

SEMENÁ A PLODY

Ciele: Rozlíšiť jednotlivé druhy plodov. Pomenovať plody. Rozdeliť plody. Určiť, z ktorého plodu..

3,00 €