• PSYCHIATRIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-012-4

PSYCHIATRIA


Publikácia s uceleným prehľadom psychiatrickej problematiky je koncipovaná pre všeobecných lekárov pre dospelých, ako aj pre lekárov pre deti a dorast.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    31,00 € 9,00 €

ks

Popis

V praktickej publikácii si okrem dôležitých odborných informácií z oblasti psychiatrie nájdete aj právne normy, ktoré sa vzťahujú k uvedeným témam.
Brožúra je súčasťou edície Edičný rad pre všeobecných lekárov.

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:
MUDr. Petr Herle
Autori:
MUDr. Pavel Doubek
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
MUDr. Petra Uhlíková
Mgr. Ivana Belovičová

OBSAH

1. Najčastejšie symptómy a syndrómy duševných porúch
- Poruchy vedomia
- Poruchy myslenia
- Poruchy vnímania
- Poruchy emotivity
- Poruchy správania a konania
- Poruchy pamäti
- Poruchy osobnosti
- Najčastejšie používané syndrómy
2. Prvá pomoc pri akútnych duševných poruchách,prístup k agresívnemu pacientovi
- Poskytovanie prvej pomoci
- Agresívny pacient
3. Základy psychoterapie a komunikácia
- Terapeutický vzťah
- Komunikačný a interpersonálny štýl
- Psychoterapia a najčastejšie používané postupy
4. Poruchy osobnosti
- Typy porúch osobnosti
- Terapia porúch osobnosti
5. Úzkostné a somatoformné poruchy
- Typy úzkostných porúch
- Typy somatoformných porúch
- Terapia úzkostných a somatoformných porúch
- Priebeh a prognóza úzkostných a somatoformných porúch
6. Spánok a jeho poruchy
- Nespavosť
- Zásady spánkovej hygieny
7. Poruchy príjmu potravy
- Typy porúch príjmu potravy
- Terapia porúch príjmu potravy
- Úmrtnosť na poruchy príjmu potravy
8. Sexuálne poruchy
- Typy sexuálnych dysfunkcií
- Typy sexuálnych deviácií
9. Afektívne poruchy
- Depresívna porucha
- Bipolárna afektívna porucha
- Cyklotýmia
- Samovražda
10. Psychotické poruchy – schizofrénie
11. Závislosť od alkoholu a návykových látok
- Alkohol (F10)
- Ópioidy (F11)
- Kanabinoidy (F12)
- Sedatíva a hypnotiká (F13)
- Kokaín (F14)
- Iné strimulanciá (F15)
- Halucinogény (F16)
- Tabak (F17)
- Organické rozpúšťadlá (F18)
- Poruchy vyvolané požívaním niekoľkých látok (F19)
12. Duševné poruchy v dospievaní
- Poruchy psychického vývoja (F80 – F89)
- Poruchy správania a emócií so začiatkom obvykle v detstve a v adolescencii (F90 – F 98)
- Schizofrénia v detstve a adolescencii (F2)
- Afektívne poruchy u dospievajúcich (F3)
- Neurotické poruchy v dospievaní (F4)
- Poruchy spánku (F51)
- Posudzovanie invalidity v detskom veku a v dospievaní
- Mentálna retardácia (F70 – F79)
13. Právne normy v detskej psychiatrii
14. Duševné poruchy v tehotenstve, laktácii a klimaktériu
- Depresívna porucha v jednotlivých životných obdobiach žien
- Tehotenstvo, popôrodné obdobie a laktácia
- Klimaktérium
15. Duševné poruchy v starobe
- Demencia
- Symptomatické a organicky podmienené psychotické poruchy
16. Duševné poruchy a právna reguláciaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 154
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 154
Formát A5

Súvisiace produkty

GASTROENTEROLÓGIA

GASTROENTEROLÓGIA

Gastroenterológia je odbor vnútorného lekárstva zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečením c..

9,00 € 31,00 €

DERMATOVENEROLÓGIA

DERMATOVENEROLÓGIA

Dermatovenerológia sa venuje ochoreniam postihujúcim kožu a pohlavnú sústavu. Vzhľadom na veľký rozs..

9,00 € 31,00 €

ORL

ORL

Ochorenia orgánov krčnej oblasti sú pomerné v praxi všeobecných lekárov časté. V pojme ORL sú zahrnu..

9,00 € 31,00 €

KARDIOLÓGIA 1

KARDIOLÓGIA 1

Keďže kardiovaskulárne ochorenia majú dominantné miesto v úmrtnosti obyvateľstva na celom svete a vš..

9,00 € 31,00 €

ORTOPÉDIA

ORTOPÉDIA

Brožúra je súčasťou edície Edičný rad pre všeobecných lekárov.ODBORNÁ GARANCIAAutori:MUDr. Peter Her..

9,00 € 31,00 €

URGENTNÁ MEDICÍNA

URGENTNÁ MEDICÍNA

Urgentná medicína je oblasť medicíny, ktorú by mal poznať každý lekár. Pokrok v poskytovaní neodklad..

9,00 € 31,00 €

CHIRURGIA

CHIRURGIA

Výber kapitol je kompromisom medzi možným a potrebným. Nachádzajú sa tu poranenia a ochorenia, ktoré..

9,00 € 31,00 €

UROLÓGIA

UROLÓGIA

V príručke nájdete veľmi potrebné kapitoly o neodkladných stavoch v urológii, napr. pri poraneniach ..

9,00 € 31,00 €

ANGIOLÓGIA 1

ANGIOLÓGIA 1

Úlohou tejto publikácie je zamerať sa na ostatné európske a americké odporúčania o manažmente chroni..

9,00 € 31,00 €

GYNEKOLÓGIA

GYNEKOLÓGIA

V publikácii nájdete najdôležitejšie problémy, s ktorými sa môžu všeobecní lekári stretnúť v praxi. ..

9,00 € 31,00 €