Články

RAABE pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 5

RAABE pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 5
Najväčšie stretnutie učiteľov na Slovensku sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborným garantom je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava. 

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program. Renomovaní lektori z celého sveta, ale aj uznávaní spíkri zo Slovenska. A k tomu takmer 500 pedagógov z celého Slovenska. Taký bude v skratke už siedmy ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 5, ktorý opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko.

Konferencia sa bude tento rok konať v dňoch 7. – 8. júna 2018 v Hoteli SENEC**** v Senci. Je určená pre všetkých pedagógov, ktorým záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania na Slovensku, pričom v bohatom programe si nájde každý niečo to svoje: riaditeľ , zástupca školy, učiteľka v materskej škole, ale napríklad aj učiteľ matematiky, techniky, prírodovedy... Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách odznejú nové informácie k aktuálnym témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti, príklady dobrej praxe, a, samozrejme, chýbať nebudú ani inovácie v školskom prostredí. Účasť takmer 40 renomovaných slovenských lektorov spolu so zahraničnými prednášajúcimi z Nemecka, Holandska, Bulharska, Čile, Nórska, Maďarska a Českej republiky je prísľubom kvalitného odborného programu. 


Bohatý odborný aj sprievodný program

Odborný program tohtoročnej konferencie organizátori vystavali na tematických pilieroch:

1. Škola ako miesto na vzdelanie 

Vzdelávacie systémy v Európe sú "postihnuté" školskou inklúziou, heterogenitou v triede, nedostatočným financovaním škôl, problémom s kvalifikovanými učiteľmi a kultúrnou ne-integritou. Sú pre nás vzdelávacie systémy z iných častí sveta nasledovaniahodným príkladom či výzvou na prehodnotenie?

2. Vzdelávanie 5.0.

Kritická analýza prínosu digitálnych technológii. Orientácia na "staré" pedagogické premisy: rozvoj osobnosti, kritické myslenie, prínos pre spoločnosť, zodpovednosť za seba a za druhých. Úcta k demokracii v krehkom životnom prostredí. Aké úlohy majú učitelia a spoločnosť ako celok? Ako je možné spolu-fungovať vo svete sietí?

3. Procesy učenia a učenia sa

Vzdelávanie detí a dospelých všeobecne, rôzne formy, modely, procesy...

WOW: World of Work

Vedecko-technické vzdelávanie ako odpoveď nielen na potreby zamestnávateľov, ale najmä na meniaci sa svet.

I-S.K.Y.P.E.: Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education

Rozvoj prírodovedného vzdelávania na prvom stupni základných škôl ako cesta zvýšenia neskoršej úspešnosti a zamestnanosti mladých ľudí na poli vedy.

GSS: Good start to school

Zaznamenávanie a vyhodnocovanie kľúčových kompetencií detí v materskej škole ako nástroj na uľahčenie ich prechodu z materskej do základnej školy.


Účastníkov konferencie čaká dvojdňový maratón odborných prednášok, seminárov, workshopov, okrúhlych stolov, ale môžu sa tešiť aj na koučovaciu zónu a tréningy. „Každý rok je pre nás ako organizátora veľkou výzvou, aby sme učiteľom a riaditeľom škôl ponúkli kvalitný program, priniesli množstvo nových poznatkov aj inšpirácií. Inak to nebude ani tento rok. Účastníci konferencie sa môžu tešiť na úplne nový formát, tzv. open-space konferenciu, ktorá veríme, že v mnohom obohatí náš program, " povedala Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Aktuálne legislatívne zmeny v školstve. Ochrana osobných údajov. Financovanie. Nakladanie s majetkom školy. Predsudky a segregácia. Integrácia Rómov. Šikanovanie v škole. Online závislosti a riziká internetu. Vzdelávanie dvojročných. Rozvoj čitateľskej gramotnosti v ZŠ. Ochrana osobnosti učiteľa. Zážitkové učenie. Jazykový mentoring. Koučing. Komunikácia v tíme. Inovatívne nápady pre učiteľov. Diagnostika detí v MŠ. Jazykové vzdelávanie v MŠ. To je len zopár tém, ktoré v Senci tento rok odznejú. 

PROFILY LEKTOROV SI MÔŽETE POZRIEŤ TU.


 „Veríme, že pedagógovia počas konferencie strávia dva príjemné a inšpiratívne dni a využijú túto príležitosť nielen na načerpanie nových informácií o trendoch v zahraničí, ale aj na diskusiu a výmenu názorov s kolegami," povedala Mira Schrimpelová Bianchi.


Ako sa prihlásiť?

Aktuálne prebieha prihlasovanie účastníkov na konferenciu v akciovej cene. Dvaja účastníci teraz môžu dvojdňový program absolvovať za cenu jedného vstupného. Poplatok na konferenciu v sebe zahŕňa: účasť na konferencii, materiály ku konferencii, dopoludňajšie občerstvenie, obed a popoludňajšie občerstvenie v prvý deň konferencie, večerný program s prekvapením, ranné občerstvenie a obed v druhý deň konferencie, ako aj prístup k prezentáciám online v podobe zborníka.

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE TU.


VŠETKY INFORMÁCIE O KONFERENCII NÁJDETE TU.


PARTNERI