Staňte sa našimi fanúšikmi
Sledujte naše videá

Pozrite sa na naše ďalšie videá na našom youtube kanále.
Staňte sa našimi fanúšikmi
Staňte sa našimi fanúšikmi
Konferencia

7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 5 sa bude konať 7. – 8. júna 2018 v Hoteli SENEC v Senci pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Poďte aj vy na najväčšie stretnutie pedagógov na Slovensku!

Pozrite si profily lektorov TU.

Viac informácií nájdete TU.

Prihláste sa TU.

Napíšte nám

Vyplňte kontaktný formulár.


Články

RAABE pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 5

RAABE pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 5
Najväčšie stretnutie učiteľov na Slovensku sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborným garantom je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava. 

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program. Renomovaní lektori z celého sveta, ale aj uznávaní spíkri zo Slovenska. A k tomu takmer 500 pedagógov z celého Slovenska. Taký bude v skratke už siedmy ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 5, ktorý opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko.

Konferencia sa bude tento rok konať v dňoch 7. – 8. júna 2018 v Hoteli SENEC**** v Senci. Je určená pre všetkých pedagógov, ktorým záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania na Slovensku, pričom v bohatom programe si nájde každý niečo to svoje: riaditeľ , zástupca školy, učiteľka v materskej škole, ale napríklad aj učiteľ matematiky, techniky, prírodovedy... Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách odznejú nové informácie k aktuálnym témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti, príklady dobrej praxe, a, samozrejme, chýbať nebudú ani inovácie v školskom prostredí. Účasť takmer 40 renomovaných slovenských lektorov spolu so zahraničnými prednášajúcimi z Nemecka, Holandska, Bulharska, Čile, Nórska, Maďarska a Českej republiky je prísľubom kvalitného odborného programu. 


Bohatý odborný aj sprievodný program

Odborný program tohtoročnej konferencie organizátori vystavali na tematických pilieroch:

1. Škola ako miesto na vzdelanie 

Vzdelávacie systémy v Európe sú "postihnuté" školskou inklúziou, heterogenitou v triede, nedostatočným financovaním škôl, problémom s kvalifikovanými učiteľmi a kultúrnou ne-integritou. Sú pre nás vzdelávacie systémy z iných častí sveta nasledovaniahodným príkladom či výzvou na prehodnotenie?

2. Vzdelávanie 5.0.

Kritická analýza prínosu digitálnych technológii. Orientácia na "staré" pedagogické premisy: rozvoj osobnosti, kritické myslenie, prínos pre spoločnosť, zodpovednosť za seba a za druhých. Úcta k demokracii v krehkom životnom prostredí. Aké úlohy majú učitelia a spoločnosť ako celok? Ako je možné spolu-fungovať vo svete sietí?

3. Procesy učenia a učenia sa

Vzdelávanie detí a dospelých všeobecne, rôzne formy, modely, procesy...

WOW: World of Work

Vedecko-technické vzdelávanie ako odpoveď nielen na potreby zamestnávateľov, ale najmä na meniaci sa svet.

I-S.K.Y.P.E.: Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education

Rozvoj prírodovedného vzdelávania na prvom stupni základných škôl ako cesta zvýšenia neskoršej úspešnosti a zamestnanosti mladých ľudí na poli vedy.

GSS: Good start to school

Zaznamenávanie a vyhodnocovanie kľúčových kompetencií detí v materskej škole ako nástroj na uľahčenie ich prechodu z materskej do základnej školy.


Účastníkov konferencie čaká dvojdňový maratón odborných prednášok, seminárov, workshopov, okrúhlych stolov, ale môžu sa tešiť aj na koučovaciu zónu a tréningy. „Každý rok je pre nás ako organizátora veľkou výzvou, aby sme učiteľom a riaditeľom škôl ponúkli kvalitný program, priniesli množstvo nových poznatkov aj inšpirácií. Inak to nebude ani tento rok. Účastníci konferencie sa môžu tešiť na úplne nový formát, tzv. open-space konferenciu, ktorá veríme, že v mnohom obohatí náš program, " povedala Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Aktuálne legislatívne zmeny v školstve. Ochrana osobných údajov. Financovanie. Nakladanie s majetkom školy. Predsudky a segregácia. Integrácia Rómov. Šikanovanie v škole. Online závislosti a riziká internetu. Vzdelávanie dvojročných. Rozvoj čitateľskej gramotnosti v ZŠ. Ochrana osobnosti učiteľa. Zážitkové učenie. Jazykový mentoring. Koučing. Komunikácia v tíme. Inovatívne nápady pre učiteľov. Diagnostika detí v MŠ. Jazykové vzdelávanie v MŠ. To je len zopár tém, ktoré v Senci tento rok odznejú. 

PROFILY LEKTOROV SI MÔŽETE POZRIEŤ TU.


 „Veríme, že pedagógovia počas konferencie strávia dva príjemné a inšpiratívne dni a využijú túto príležitosť nielen na načerpanie nových informácií o trendoch v zahraničí, ale aj na diskusiu a výmenu názorov s kolegami," povedala Mira Schrimpelová Bianchi.


Ako sa prihlásiť?

Aktuálne prebieha prihlasovanie účastníkov na konferenciu v akciovej cene. Dvaja účastníci teraz môžu dvojdňový program absolvovať za cenu jedného vstupného. Poplatok na konferenciu v sebe zahŕňa: účasť na konferencii, materiály ku konferencii, dopoludňajšie občerstvenie, obed a popoludňajšie občerstvenie v prvý deň konferencie, večerný program s prekvapením, ranné občerstvenie a obed v druhý deň konferencie, ako aj prístup k prezentáciám online v podobe zborníka.

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE TU.


VŠETKY INFORMÁCIE O KONFERENCII NÁJDETE TU.


PARTNERI