• RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ


Edícia Riešenie problémov v školskom prostredí – štyri brožúry pre učiteľov, ktoré sa venujú manažovaniu triedy, udržiavaniu disciplíny v školskom prostredí, efektívnemu riešeniu komunikačných problémov a problémov vo vzťahoch.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    107,00 € 70,00 €

ks

Popis

Publikácia MANAŽMENT TRIEDY vám opäť vráti radosť z učenia a vyučovania. Podporí vás pri udržiavaní disciplíny v triede a kooperatívnych vzťahov medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.

Publikácia ŠIKANOVANIE V ŠKOLE vám prináša návod na efektívne riešenie šikanovania v škole. Získate právnu istotu a osvojíte si, ako v pokoji, s istotou a správne zvládnuť špecifické situácie pri identifikácii šikanovania, a tým eliminovať prvky šikanovania hneď pri ich vzniku. Nadobudnete zručnosti na vhodnú argumentáciu v komunikácii nielen s rodičmi a profesionálny pohľad na problematiku od právnika aj psychológa.

Publikácia ŠKOLA A ROZVOD RODIČOV vám poskytne informácie o tom, ako komunikovať so žiakom, ktorého rodina práve prechádza rozvodom, ako komunikovať s jeho rodičmi, ktorí často prenášajú vyhrotenú situáciu medzi sebou aj na pôdu školy, teda do komunikácie s riaditeľom, učiteľom, vychovávateľom.

Publikácia DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY identifikuje situácie a problémy, ktoré súvisia s poškodzovaním dobrého mena školy a pedagógov, či už zo strany rodičov alebo žiakov. Prináša praktické rady, ako sa v týchto situáciách brániť a ako im predchádzať.

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
Christoph Eichhorn
PhDr. Eva Smiková, PhD.
PaedDr. Mgr. Viktor Križo
Mgr. Anežka Turošíková
Mgr. Eva Braxatorisová
PhDr. Jarmila Tomková
JUDr. Martin Hudák
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.


OBSAH

MANAŽMENT TRIEDY

Časť 1: Čo vám ponúka táto kniha
Čo je manažment triedy?
1.2. Prečo je manažment triedy tak dôležitý?

Časť 2: Dobrý začiatok
2.1 Príprava prvého školského dňa
2.2 Organizácia triedy
2.3 Spolupráca medzi rodičmi a školou
2.4 Prvý školský deň
2.5 Ako učiteľ nacvičí dodržiavanie postupov a pokynov
2.6 Ako učiteľ prepojí svoje vyučovanie s cieľmi svojich žiakov

Časť 3: Vzťah
3.1 Ako si vybudujete vzťah k vašim žiakom
3.2 Ako čeliť napätým vzťahom

Časť 4: Motivačné systémy
4.1 Čas na prednostné aktivity (ČPA)
4.2 Známky a manažment triedy

Časť 5: Ako viesť vyučovanie
5.1 Nedorozumenia ohľadom manažmentu triedy
5.2. Nácvik dodržovania vopred stanovených postupov a pravidiel
5.3 Starostlivosť o systém manažmentu triedy

Časť 6: Pravidlá a dôsledky
6.1 Pravidlá a dôsledky, ak sa nedodržiavajú
6.2. Špeciálne metódy pre náročné situácie


ŠIKANOVANIE V ŠKOLE

1. Úvod
2. Riziká
2.1 „Image" školy
2.2 Klíma školy
2.1 Atmosféra v triede
2.3 Pracovné prostredie
2.4 Študijné výsledky
2.5 Sťažnosti a Štátna školská inšpekcia

3. Identifikácia šikanovania v škole 
3.1 Znaky šikanovania
3.2 Správanie šikanovaného, agresora, triedy...

4. Postup pri riešení šikanovania 
4.1 Úlohy zamestnancov školy 
4.2 Výchovné opatrenia

5. Právna zodpovednosť a riziká
5.1 Legislatívne východiská
5.2 Trestné právo
5.3 Správne právo
5.4 Ústavné právo
5.5 Medzinárodné právo
5.6 Pohľad právnika na problematiku šikanovania

6. Efektívna prevencia násilia a šikanovania

7. Prílohy a vzory

8. Zoznam bibliografických odkazov


ŠKOLA A ROZVOD RODIČOV
1. Spoločnosť, manželstvo a rozvod
2. Rozvod ako dlhodobejší proces zmeny
3. Perspektíva dieťaťa. Dieťa v centre rozvodu
4. Riziká, ktorým dieťa čelí v dôsledku pretrvávajúceho manželského konfliktu a rozvodu
5. Ako dieťa zvláda rozvod
6. Čím všetkým dieťa prechádza a ako mu to uľahčiť
7. Učiteľ a žiak z rozvádzajúcej sa rodiny
8. Zásady komunikácie s rozvedenými rodičmi
9. Rodičovské práva a povinnosti
10. Alternatívy starostlivosti o dieťa
11. Predbežné opatrenia
12. Rozsudok o výkone rodičovských práv a povinností do rozvodu vs rozsudok o rozvode a výkone rodičovských práv a povinností na čas po rozvode manželstva
13. Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí
14. Rodičovské dohody
15. Splnomocnenia
16. Limitácia rodičovských práv a povinností
17. Kolízie práv rodičov a iných osôb či inštitúcií
18. Nezhody pri výkone rodičovských práv a povinností
19. Žiak — plnoleté dieťa a rodičia
20. Školský zákon vs Zákon o rodine
21. Škola ako účastník konaní týkajúcich sa žiaka
22. Situácie zo školskej praxe


DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY

1. Učiteľ a jeho osobnosť
1.1 Primerané posúdenie reality
1.2 Snaha po sebapoznaní
1.3 Tvorivosť a iniciatíva učiteľa
1.4 Schopnosť vytvárať pozitívne citové väzby
1.5 Morálne nároky na osobnosť učiteľa
1.6 Odolnosť proti záťaži
1.7 Zmysel pre humor a zodpovednosť
1.8 Schopnosť optimálnej komunikácie

2. Status učiteľa
3. Aktuálne problémy učiteľov v Slovenskej republike
4. Ochrana osobnosti fyzickej osoby, ochrana názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby 4
5. Učiteľ
6. Škola
7. Právna ochrana pri neoprávnených zásahoch do dobrého mena učiteľa, do názvu alebo dobrej povesti školy
Záver
Zoznam použitých skratiek
Zoznam použitej literatúry
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu 4 x brožúra
Počet strán 187 + 102 + 184 + 98
Formát 4 x A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Typ produktu 4 x brožúra
Počet strán 187 + 102 + 184 + 98
Formát 4 x A5

Súvisiace produkty

MANAŽMENT TRIEDY

MANAŽMENT TRIEDY

Ako má učiteľ zvládnuť všetky nároky, aby sa nestal „hračkou" v rukách svojich žiakov?Úlohy, pred kt..

9,00 € 26,00 €

ŠKOLA A ROZVOD RODIČOV

ŠKOLA A ROZVOD RODIČOV

Prevencia konfliktov a riešenie špecifických situácií s rozvedenými rodičmi a ich dieťaťom formou le..

10,00 € 26,00 €

ŠIKANOVANIE V ŠKOLE

ŠIKANOVANIE V ŠKOLE

„Výsledky prieskumov sú jasné... my vám však ponúkame riešenie, nie teóriu..."Brožúra Šikanovanie v ..

29,00 €

DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY

DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY

„Na internete píšu o našej škole nezmysly! Rodičia mojich žiakov sa mi verejne vysmievajú. V miestny..

26,00 €