• ŠKOLA A ROZVOD RODIČOV

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-127-5

ŠKOLA A ROZVOD RODIČOV

ZĽAVA
Brožúra poskytuje informácie o tom, ako komunikovať so žiakom, ktorého rodina práve prechádza rozvodom. Ako komunikovať s jeho rodičmi, ktorí často prenášajú vyhrotenú situáciu medzi sebou aj na pôdu školy? Riešenie problematiky prináša teoretické východiská aj praktické rady riaditeľom, učiteľom aj vychovávateľom.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    26,00 € 10,00 €

ks

Popis

Prevencia konfliktov a riešenie špecifických situácií s rozvedenými rodičmi a ich dieťaťom formou legislatívnej a psychologickej podpory.
Odborná brožúra je vytvorená na základe podnetov zo školskej praxe vám poradí, ako komunikovať so žiakmi a ich rodičmi v ťažkej životnej situácii, akou je rozvod. Pomôže vecne argumentovať v konfliktnej situácii, ktorá nastáva pri komunikácii s rozvedenými rodičmi, ktorí sa často domáhajú svojich práv nekorektnou cestou.
Na to, aby učitelia a ostatní pedagogickí zamestnanci vedeli, ako dieťa podporiť, je užitočné lepšie porozumieť psychosociálnym procesom, ktoré vstupujú do hry pri rozvode. Na komplexnejšie porozumenie tomu, ako a prečo si počínať v interakciách s rodinou, ktorá prechádza rozvodom, ponúkame pohľad na celú problematiku:  od spoločenského vnímania cez rodinu až po prežívanie detí.
Následkom rozvodu bývajú zmeny v správaní dieťaťa, či už v bežnej komunikácii, v spôsobe reagovania na špecifické podnety alebo v kvalite plnenia školských povinností. Popíšeme konkrétne prejavy správania, ktoré môžu pomôcť odhaliť problém, ktorým žiak prechádza.
Znalosť zákonov a konkrétnych paragrafov, ktoré upravujú práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán, teda školy, rodičov aj žiakov, pri zmene rodinného stavu pomôže pri argumentovaní vo vzájomnej komunikácii medzi školou a rodičom.
S rozvodom manželstva je vždy spojená aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, ktoré z tohto manželstva pochádzajú. Ako sa upravuje styk dieťaťa s rodičom, ktorému nebolo dieťa zverené do starostlivosti, a čo sa, naopak, rozvodom nemení, je vždy výhodné pre riaditeľa školy či učiteľa vedieť.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor:
PhDr. Jarmila Tomková
Mgr. Eva Braxatorisová

OBSAH

Úvod
1. Spoločnosť, manželstvo a rozvod

2. Rozvod ako dlhodobejší proces zmeny
2.1 Manželský/rodinný nesúlad
2.2 Manželský/rodinný rozvrat
2.3 Rozvod/Rozchod

3. Perspektíva dieťaťa. Dieťa v centre rozvodu
3.1 Keď istotou detí je chýbajúce bezpečie
3.2 Je rozvod to, čo spôsobuje deťom poškodenie?
3.3 Konflikt ako prediktor horšieho prispôsobenia sa dieťaťa

4. Riziká, ktorým dieťa čelí v dôsledku pretrvávajúceho manželského konfliktu a rozvodu
4.1 Rizikové faktory a fenomény
4.2 Nemusí všetko zle dopadnúť

5. Ako dieťa zvláda rozvod
5.1 Faktory ovplyvňujúce proces adaptácie na rozvodový proces
5.2 Proces smútenia ako proces vyrovnávania sa so stratou

6. Čím všetkým dieťa prechádza a ako mu to uľahčiť
6.1 Detské otázky a obavy
6.2 Ďalšie reakcie detí — emócie a správanie
6.3 Špecifické riziká v puberte a adolescencii

7. Učiteľ a žiak z rozvádzajúcej sa rodiny
7.1 Ako môže učiteľ rozpoznať detské trápenie
7.2 Ako môže učiteľ žiakovi pomôcť
7.2.1 Výrazné oslabenia školského výkonu
7.2.2 Preskúmajte svoje predpoklady a predsudky
7.2.3 Keď dieťa neakceptuje to, čo sa v jeho živote deje, neakceptuje ani seba
7.2.4 Rozhovor učiteľa s dieťaťom o tom, čo prežíva? A ako?

8. Zásady komunikácie s rozvedenými rodičmi
8.1 Téma rozvodu v rozhovore medzi učiteľom a rodičom žiaka
8.2 Môže učiteľ ovplyvniť priebeh rozvodu?

9. Rodičovské práva a povinnosti

10. Alternatívy starostlivosti o dieťa

11. Predbežné opatrenia

12. Rozsudok o výkone rodičovských práv a povinností do rozvodu vs rozsudok o rozvode a výkone rodičovských práv a povinností na čas po rozvode manželstva

13. Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí

14. Rodičovské dohody

15. Splnomocnenia

16. Limitácia rodičovských práv a povinností

17. Kolízie práv rodičov a iných osôb či inštitúcií

18. Nezhody pri výkone rodičovských práv a povinností

19. Žiak — plnoleté dieťa a rodičia

20. Školský zákon vs Zákon o rodine

21. Škola ako účastník konaní týkajúcich sa žiaka

22. Situácie zo školskej praxe


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 184
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 184
Formát A5

Súvisiace produkty

MANAŽMENT TRIEDY

MANAŽMENT TRIEDY

Ako má učiteľ zvládnuť všetky nároky, aby sa nestal „hračkou" v rukách svojich žiakov?Úlohy, pred kt..

9,00 € 26,00 €

DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY

DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY

„Na internete píšu o našej škole nezmysly! Rodičia mojich žiakov sa mi verejne vysmievajú. V miestny..

26,00 €

ZKAŽENÁ MLÁDEŽ

ZKAŽENÁ MLÁDEŽ

Film Zkažená mládež (The Klass) ponúka príbeh jednej triedy, v ktorej šikanovanie spolužiaka prekvit..

3,00 € 10,00 €