• ŠPORTOVÉ VÝCVIKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE + CD

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-496-2

ŠPORTOVÉ VÝCVIKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE + CD


Praktická príručka o organizácii športových výcvikov, s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Prevedieme vás platnými právnymi predpismi a upozorníme na povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním plaveckého, korčuliarskeho a lyžiarskeho, resp. snoubordingového výcviku.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    28,00 €

ks

Popis

škola-príroda-akcie-výcviky

Cieľom príručky je previesť čitateľa platnými právnymi predpismi a upozorniť na povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním plaveckého, korčuliarskeho a lyžiarskeho, resp. snoubordingového výcviku v základnej škole.

Prináša postupy/návody, ktoré pomôžu rýchlejšie a najmä odborne pripraviť a zrealizovať výcviky, pričom autorka vychádza z aktuálneho znenia právnych predpisov.


Brožúra má za cieľ pomôcť z hľadiska:

• legislatívy,

• organizovania výcvikov,

• povinností pedagogických zamestnancov a účastníkov výcviku,

• potrebných vzorových tlačív podľa aktuálnej legislatívy. 

Súčasťou príručky sú vzory dokumentácie na CD, ktoré sú na priame využitie.

 

ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: PaedDr. Lena Kampmillerová – absolvovala Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných publikácií, lektorkou a oponentkou projektov. Pôsobí ako riaditeľka na ZŠ.  


OBSAH


Na úvod

KORČULIARSKY VÝCVIK
1. Úvod
2. Základné pojmy
3. Legislatívny rámec
4. Ciele, obsah a metodika korčuliarskeho výcviku
5. Osobnosť učiteľa a jeho pôsobenie počas korčuliarskeho výcviku
6. Prihláška na základný/zdokonaľovací korčuliarsky výcvik žiakov základnej školy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu — vzor
7. Praktické rady pri organizovaní korčuliarskeho výcviku
8. Literatúra

LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK
1. Úvod
2. Legislatívne východiská
3. Lyžiarsky a snoubordingový výcvik a výchovno-vzdelávací proces
4. Organizovanie výcvikov
5. Príprava žiakov na výcvik
6. Prvky techniky a prípravných cvičení, ktoré tvoria obsahové a výkonové štandardy
7. Čo je dôležité pri organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku
8. Povinnosti účastníkov výcviku
9. Ďalšie náležitosti výcviku
10. Ukážky

PLAVECKÝ VÝCVIK
1. Úvod
2. Základné pojmy
3. Legislatívne východiská
4. Ciele plaveckého výcviku
5. Osobnosť učiteľa a jeho pôsobenie počas plaveckého výcviku
6. Povinnosti pedagogického zamestnanca pred začatím plaveckého výcviku
7. Zásady správania v plavárni
8. Žiadosti, potvrdenia a obsah vyučovacích jednotiek pri organizovaní plaveckého výcviku
9. Praktické rady pri organizovaní plaveckého výcviku
Odporúčaná literatúra

Zoznam príloh na CD
Plavecký výcvik
• Oznámenie rodičom o predložení potvrdenia od lekára
• Potvrdenie od lekára
• Poverenie zodpovedného pracovníka za organizáciu plaveckého výcviku
• Prihláška na plavecký výcvik žiakov základnej školy
• Príprava plaveckého výcviku na jednu vyučovaciu hodinu
• Rámcový plán základného plaveckého výcviku v rozsahu 20 výcvikových hodín ISCED 1
• Rámcový plán zdokonaľovacieho plaveckého výcviku v rozsahu 20 výcvikových hodín ISCED 2
• Žiadosť riaditeľa školy o súhlas zriaďovateľa na uskutočnenie plaveckého výcviku

Lyžiarsky a snoubordingový výcvik
• Smernica o organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku žiakov
• Plán lyžiarskeho výcviku
• Žiadosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva o posúdenie miesta konania LV a SV
• Prihláška na lyžiarsky výcvik
• Záväzná prihláška na lyžiarsky a snoubordingový výcvik
• Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia
• Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
• Zdravotné vyhlásenie zákonných zástupcov žiaka
• Zdravotný záznam žiaka
• Zásady správania účastníkov lyžiarskeho výcvikového kurzu
• Denný program lyžiarskeho výcviku
• Vyhlásenie o prevzatí žiaka z LV alebo SV

Korčuliarsky výcvik
• Prihláška na korčuliarsky výcvik
• Príprava korčuliarskeho výcviku na 1 vyučovaciu hodinu
• Rámcový plán základného korčuliarskeho výcviku
• Rámcový plán zdokonaľovacieho korčuliarskeho výcviku ISCED 2Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 144
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 144
Formát A5

Súvisiace produkty

AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE – EXKURZIE, VÝLETY, VYCHÁDZKY

AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE – EXKURZIE, VÝLETY, VYCHÁDZKY

Brožúra má za cieľ zorientovať riaditeľov materských škôl v problematike organizovania výletov, exku..

17,00 €

LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Brožúra je pripravená na priame využitie pri realizácií lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v zák..

7,00 € 17,00 €