• TRIEDNY UČITEĽ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-416-0

TRIEDNY UČITEĽ


NOVÉ VYDANIE! Praktický poradca triedneho učiteľa. Ojedinelá komplexná publikácia pre učiteľa a triedneho učiteľa, ktorá zachytáva aktuálnu právnu situáciu. Namiesto riešenia čiastkových problémov, ktoré sú nútení učitelia a triedni učitelia riešiť, prináša naozaj široký záber oblastí práce učiteľa, vrátane konkrétnych príkladov z praxe.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    65,00 €

ks

Popis

Jediná publikácia na trhu, ktorá sa venuje potrebám triedneho učiteľa.

Začínajúci triedni učitelia, ale aj triedni učitelia s niekoľkoročnou pedagogickou praxou často nemajú dostatočné a komplexné informácie o povinnostiach a práci triedneho učiteľa.

Ambíciou publikácie TRIEDNY UČITEĽ je pravidelne učiteľom prinášať aktuálne a zaujímavé príspevky súvisiace s prácou, povinnosťami a aktivitami triedneho učiteľa.

  • Zrozumiteľne oboznamuje triedneho učiteľa s jeho povinnosťami a právami.
  • Prináša komplexné informácie k práci triedneho učiteľa – k manažovaniu triedy, vzdelávaniu žiakov, spolupráci s rodičmi.
  • Vysvetľuje, ako aplikovať potrebné právne predpisy.
  • Obsahuje vzory dokumentácie triedneho učiteľa.
  • Ponúka inšpirácie k tvorbe školských projektov.
  • Poradí, čo môže učiteľ urobiť pre svoj profesijný rozvoj a kariérny postup.


 ODBORNÁ GARANCIA

Editor:
Mgr. Mariana Gibejová - zástupkyňa riaditeľa ZŠ

Autori:
JUDr. Danica Bedlovičová
Mgr. Jarmila Braunová
PhDr. Anna Janovská, PhD.
Mgr. Tatiana Kizivatová
Ing. Mária Pavlíková
Mgr. Štefan Rác
PaedDr. Darina Výbohová, PhD. 

OBSAH

A Infoservis
A 1 Aktuality
A 1.1 Stupnica platových taríf od 01.01.2020
A 1.2 Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

A 2 Aktuálny legislatívny prehľad
A 2.1 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva k 15. januáru 2020

A 3 Otázky a odpovede
A 3.1 Sprístupnenie informácií o platoch zamestnancov

B Triedny učiteľ a legislatíva
B 1 Legislatíva
B 1.1 Triedny učiteľ, jeho postavenie, práva a povinnosti v právnych predpisoch
B 1.2 Ako postupovať pri školskom úraze
B 1.3 Štátna školská inšpekcia

B 2 Personalistika
B 2.1 Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
B 2.2 Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

B 3 Dokumentácia
B 3.1 Vyplňovanie triednej dokumentácie
B 3.2 Pochvaly, výchovné opatrenia a hodnotenie správania žiaka základnej školy

C Triedny učiteľ a edukácia
C 1 Výchova a vzdelávanie
C 1.1 Komisionálne skúšky na základnej škole

C 2 Triedny manažment
C 2.1 Program a aktivity na úvodné dni školského roka

C 3 Učiteľ, žiak, rodič
C 3.1 Komunikácia učiteľa s rodičom žiaka
C 3.2 Rodičovské združenie

D Triedny učiteľ a škola
D 1 Problémy v škole a ich prevencia
D 1.1 Prevencia šikanovania v škole

D 2 Školské projekty a podujatia
D 2.1 Žiacky parlament
D 2.2 Príprava a realizácia exkurzií

E Triedny učiteľ a osobnostný rozvoj
E 1 Psychohygiena
E 1.1 Syndróm vyhorenia v profesii učiteľa, príčiny a prevencia

E 2 Profesijný rozvoj
E 2.1 Profesijný rozvoj učiteľa   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 534
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 534
Formát A5

Súvisiace produkty

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

Triedny učiteľ musí byť dostatočne kvalifikovaný a mal by byť pripravený na všetky situácie, ktoré s..

7,00 €

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Komplexná pomôcka pre učiteľa telesnej a športovej výchovy. Prináša ucelený materiál, ktorý má ambíc..

60,00 €