• TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

ISBN / ISSN / KÓD: ePROF_11

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH


Pomoc triednym učiteľom v zorientovaní sa v právnych predpisoch, ktoré sa ich týkajú a vymedzujú ich postavenie, práva a povinnosti.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    8,00 €

ks

Popis

Triedny učiteľ musí byť dostatočne kvalifikovaný a mal by byť pripravený na všetky situácie, ktoré sa môžu pri jeho práci prihodiť, aby vedel reagovať adekvátne v danej situácii. Pri uplatňovaní riadenia triedy je jedným zo silných nástrojov používanie triednych pravidiel a postupov. Pravidlá a postupy vymedzujú žiakom konanie a správanie, ktoré sa od nich očakáva. Aj triednym učiteľom k ich práci či pri manažovaní svojej triedy vymedzujú právne predpisy pravidlá a postupy, ktoré musia dodržiavať, rešpektovať a uplatňovať v praxi.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Jarmila Braunová

OBSAH

1. Úvod
2. Legislatívne východiská
3. Postavenie triedneho učiteľa v právnych predpisoch
3.1 Triedny učiteľ a zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch
3.1.1 Práva triedneho učiteľa – pedagogického zamestnanca
3.1.2 Povinnosti triedneho učiteľa – pedagogického zamestnanca
3.1.3 Triedny učiteľ – pedagogický zamestnanec a ovládanie štátneho jazyka
3.1.4 Starostlivosť o pedagogického zamestnanca, jeho ochrana a morálne oceňovanie
4. Odmeňovanie triedneho učiteľa – pedagogického zamestnanca
5. Rozsah priamej vyučovacej činnosti pedagogických zamestnancov
6. Triedny učiteľ – pedagogický zamestnanec a priznávanie kreditov
7. Postavenie triedneho učiteľa vo vyhláške o základnej škole
8. Triedny učiteľ a jeho trieda – povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov
8.1 Vyhláška o základnej škole
8.2 Školský zákon
8.3 Triedny učiteľ – integrácia a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
9. Záver  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 30
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 30
Formát A5

Súvisiace produkty

MENTOR UČITEĽA V PEDAGOGICKEJ PRAXI

MENTOR UČITEĽA V PEDAGOGICKEJ PRAXI

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE: 20. MAREC 2024Vznik publikácie podnietila nová legislatíva, ktorú pre školy a ..

83,00 €

UČITEL A SYNDROM VYHOŘENÍ

UČITEL A SYNDROM VYHOŘENÍ

Medzi najčastejšie profesie, u ktorých hrozí syndróm vyhorenia, patria učitelia. Práve oni totiž čas..

20,00 €

ÚSMEV A SMÍCH U POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

ÚSMEV A SMÍCH U POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

Hlavnou témou knižky uznávaného českého psychiatra je úsmev a smiech z rôznych uhlov pohľadu. V úvod..

20,00 €

PŘIROZENÉ ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ STRESU

PŘIROZENÉ ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ STRESU

Brožúra ľahkým a humorným tónom sprevádza spôsoby uvoľnenia a poskytuje rad praktických rád, ako zvl..

20,00 €

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Komplexná pomôcka pre učiteľa telesnej a športovej výchovy. Prináša ucelený materiál, ktorý má ambíc..

76,00 €

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA

Aby učiteľ predišiel negatívnym prejavom stresu ohrozujúcim jeho fyzické, ale i psychické zdravie, j..

10,00 €

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM

Dozviete sa ak, čo robiť pri konfliktoch v triede a ako predchádzať problémovým situáciám a kto Vám ..

10,00 €