• TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

ISBN / ISSN / KÓD: ePROF_11

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH


Pomoc triednym učiteľom v zorientovaní sa v právnych predpisoch, ktoré sa ich týkajú a vymedzujú ich postavenie, práva a povinnosti.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    7,00 €

ks

Popis

Triedny učiteľ musí byť dostatočne kvalifikovaný a mal by byť pripravený na všetky situácie, ktoré sa môžu pri jeho práci prihodiť, aby vedel reagovať adekvátne v danej situácii. Pri uplatňovaní riadenia triedy je jedným zo silných nástrojov používanie triednych pravidiel a postupov. Pravidlá a postupy vymedzujú žiakom konanie a správanie, ktoré sa od nich očakáva. Aj triednym učiteľom k ich práci či pri manažovaní svojej triedy vymedzujú právne predpisy pravidlá a postupy, ktoré musia dodržiavať, rešpektovať a uplatňovať v praxi.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Jarmila Braunová

OBSAH

1. Úvod
2. Legislatívne východiská
3. Postavenie triedneho učiteľa v právnych predpisoch
3.1 Triedny učiteľ a zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch
3.1.1 Práva triedneho učiteľa – pedagogického zamestnanca
3.1.2 Povinnosti triedneho učiteľa – pedagogického zamestnanca
3.1.3 Triedny učiteľ – pedagogický zamestnanec a ovládanie štátneho jazyka
3.1.4 Starostlivosť o pedagogického zamestnanca, jeho ochrana a morálne oceňovanie
4. Odmeňovanie triedneho učiteľa – pedagogického zamestnanca
5. Rozsah priamej vyučovacej činnosti pedagogických zamestnancov
6. Triedny učiteľ – pedagogický zamestnanec a priznávanie kreditov
7. Postavenie triedneho učiteľa vo vyhláške o základnej škole
8. Triedny učiteľ a jeho trieda – povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov
8.1 Vyhláška o základnej škole
8.2 Školský zákon
8.3 Triedny učiteľ – integrácia a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
9. Záver  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 30
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 30
Formát A5

Súvisiace produkty

TRIEDNY UČITEĽ

TRIEDNY UČITEĽ

Jediná publikácia na trhu, ktorá sa venuje potrebám triedneho učiteľa.Začínajúci triedni učitelia, ..

65,00 €

UMENIE BYŤ UČITEĽOM

UMENIE BYŤ UČITEĽOM

"Byť učiteľom je nádherné, namáhavé, príjemné, veselé, smutné, ťažké, ľahké, nepredvídateľné, únavné..

14,00 €

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM

Dozviete sa ak, čo robiť pri konfliktoch v triede a ako predchádzať problémovým situáciám a kto Vám ..

9,00 €

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA

Aby učiteľ predišiel negatívnym prejavom stresu ohrozujúcim jeho fyzické, ale i psychické zdravie, j..

9,00 €

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Komplexná pomôcka pre učiteľa telesnej a športovej výchovy. Prináša ucelený materiál, ktorý má ambíc..

60,00 €