Články

Úvod | Učiteľ nie je ChatGPT

                                                                                                          

Inkluzívne kurikulum v digitálnej spoločnosti

10. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov


Organizátor: Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko
                        
Spoluorganizátor: Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA

Odborný garant: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 

                             


                                     

8. jún 2023, Hotel Saffron****, Bratislava


Najväčšie stretnutie učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl na Slovensku.

Bohatý odborný program na aktuálne témy školskej praxe.

Renomovaní slovenskí aj zahraniční lektori.


                               


RAABE konferencia ako povinné aktualizačné vzdelávanie:


1. Prihláste sa na konferenciu Učiteľ nie je ChatGPT


2. Absolvujte 8. júna 2023 v bratislavskom Hoteli Saffron**** 8 hodín prezenčného vzdelávania v rámci odborného programu konferencie. 


3. Ďalších 12 hodín vzdelávania absolvujete vďaka materiálom, ktoré vám ako účastníkovi konferencie poskytneme k samoštúdiu.


4. Ako účastník konferencie získate priamo na konferencii certifikát o účasti na vzdelávacej aktivite, vystavený na vaše meno.


5. Na základe udeleného certifikátu vám riaditeľ školy vystaví potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania.


6. Po skončení konferencie vám na emailovú adresu, ktorú uvediete pri prihlasovaní, zašleme vypracovaný vzdelávací program aktualizačného vzdelávania.


Tematické piliere konferencie:


1. Od digitálnych kompetencií k umelej inteligencii?

Je práca učiteľa v ohrození? Aké dôsledky na kvalitu vzdelávania bude mať digitálna (r)evolúcia v škole?


2. Vojnový konflikt ako príležitosť na rozvoj interkultúrnych kompetencií?

Vojna neďaleko nás alebo dopady sociálneho vylúčenia na začlenenie dieťaťa v triednych kolektívoch a budovanie pozitívnej atmosféry v triede. Vzdelávanie orientované na rozvoj interkultúrnych kompetencií. Ako na to? 


3. Plán obnovy či plán obrody?

Čo sa budú učiť deti od roku 2026?


4. Procesy učenia a učenia sa

Prezentácia obvyklých aj neobvyklých metód, foriem a spôsobov. 


    LEADERSHIP ACADEMY

Inovatívne metódy ako záruka, že sa súčasné vedenie školy dokáže zotaviť z krízy, vyrovnať so zvýšenou autonómiou a viesť svoju školu k efektívnej digitálnej transformácii.


    INNOVATIVE STEPS (Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools)

Podpora vyučujúcich nižšieho sekundárneho vzdelávania v oblasti udržateľnosti.


Popis aktivít:


Hlavná prednáška / referát: udáva hlavnú tému kongresu/konferencie (trvanie 20 – 25 minút, účasť všetkých)

 


Seminár: prednáška na konkrétnu tému s možnosťou diskusie účastníkov (trvanie 90 – 100 minút, 30 – 50 účastníkov)

 


Workshop: aktívne spracovanie konkrétnej témy pod vedením moderátora (trvanie 90 – 120 minút, 5 – 30 účastníkov)


Poplatok na konferenciu zahŕňa:

  • Účasť na konferencii
  • Materiály ku konferencii
  • Dopoludňajšie občerstvenie
  • Obed
  • Popoludňajšie občerstvenie
  • Prístup k prezentáciám online (zborník z konferencie)
  • Materiály k samoštúdiu k povinnému aktualizačnému vzdelávaniu.
  • Certifikát o účasti na vzdelávacej aktivite ako základ pre vystavenie potvrdenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania riaditeľom školy.
  • Vypracovaný vzdelávací program aktualizačného vzdelávania.

V cene za konferenciu nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníkom konferencie však poskytuje zvýhodnené ubytovanie
Hotel Saffron.
Rezerváciu ubytovania odporúčame realizovať emailom na rezervacia@hotelsaffron.sk
Na uplatnenie zľavy je potrebné použiť heslo:
KONFERENCIA RAABE
    

Ak ste sa ešte RAABE konferencie nezúčastnili, alebo si chcete zaspomínať, nahliadnite, čo všetko sa udialo v rámci programu a pozrite si FOTOGALÉRIU z medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 7.


Pozrite si videozáznam z konferencie Učiteľ nie je Google 7
Sledujte aktuality RAABE, aby ste boli včas informovaní o pripravovaných podujatiach.

Tešíme sa na spoločné stretnutia.