• VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE ZARIADENIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-175-6

VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE ZARIADENIA


Manuál pre školské kluby detí. Až doposiaľ tu neexistoval žiaden ucelený metodický materiál pre výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktorý by ponúkal aktuálnu legislatívu, dokumentáciu a aktivity v súlade s výchovným programom. Publikácia Výchovný program pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia je komplexným zdrojom informácií, ktoré potrebuje vychovávateľ pri svojej práci. Obsahuje tri základné časti: aktuálna legislatíva, dokumentácia a vzory aktivít.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    60,00 €

ks

Popis

V publikácii určenej špeciálne pre potreby školských klubov detí nájdete všetko, čo je potrebné k tvorbe výchovného programu pre výchovno-vzdelávacie zariadenia.

Okrem dokumentácie v súlade s platnou legislatívou dielo prináša aj konkrétne námety na aktivity, takže vychovávateľ si môže byť istý, že sú v súlade s výchovným programom a obsahujú všetky potrebné náležitosti.

Použitím tematických aktivít v publikácii navyše zabezpečí efektívne dosiahnutie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov počas celého školského roka. 

Benefity, ktoré vám VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE ZARIADENIA prináša:

  • Reaguje na zmeny v legislatíve a podľa nej aktualizuje aj zmeny v dokumentácii.
  • Komplexnosť informácií - ušetrí čas pri hľadaní čiastkových informácií, ktoré potrebuje vychovávateľ pri svojej práci.
  • Podporí profesionalitu vychovávateľov a pozdvihne tak úroveň výchovno-vzdelávacieho zariadenia.
  • Prináša konkrétne námety na aktivity v školských kluboch detí.
  • Rôznorodosť aktivít je zárukou spokojnosti detí.
  • Hotové pracovné listy šetria vychovávateľovi čas na prípravu aktivít.

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
PaedDr. Mária Kubovičová
Jana Adámiková

Autori:
PaedDr. Mária Kubovičová
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Jana Adámiková

OBSAH

A. Infoservis
A1. Aktuality
A2. Otázky a odpovede

B. Legislatíva a terminológia
B1. Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia
B2. Legislatívne predpisy
B3. Terminológia v pedagogickej praxi

C. Dokumentácia
C1. Pedagogická dokumentácia
C2. Ďalšia dokumentácia
C3. BOZP

D. Vychovávateľ a jeho kompetencie
D1. Kompetencie a rozvoj pedagogického zamestnanca
D2. Špeciálne kompetencie
D3. Pedagogický zamestnanec v pracovnom procese
D4. Materiálno-technické a priestorové podmienky

E. Aktivity pre výchovno-vzdelávacie zariadenia
E1. Vzdelávacia oblasť výchovy
E2. Spoločensko-vedná oblasť výchovy
E3. Pracovno-technická oblasť výchovy
E4. Prírodovedno-enviromentálna oblasť výchovy
E5. Esteticko-výchovná oblasť výchovy
E6. Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy
E7. Didaktické hry Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 150
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 150
Formát A4

Súvisiace produkty

INOVATÍVNA ŠKOLA

INOVATÍVNA ŠKOLA

Riaditeľ zodpovedá vo výchovnovzdelávacej oblasti za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov ur..

65,00 €

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

ŠKOLA A JEJ RIADENIE

Riaditeľ školy nesie na svojich pleciach zodpovednosť za žiakov, za zamestnancov a za hospodárne fun..

65,00 €

100 POHYBOVÝCH HIER (PDF)

100 POHYBOVÝCH HIER (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyBrožúr..

15,00 €

100 POHYBOVÝCH HIER

100 POHYBOVÝCH HIER

Brožúra ponúka hry dovnútra (triedy, herne, telocvične, domov) i von (na školský dvor, do prírody, n..

15,00 €

KALENDÁR UKRYTÝ V ROZPRÁVKE

KALENDÁR UKRYTÝ V ROZPRÁVKE

Príprava na vyučovanie – Prvouka. Ciele: Poznať rok, ročné obdobia, mesiace, dni v týždni. Pozn..

7,00 €

MOST

MOST

Pracovno-technická oblasť výchovy. Ciele: Preskúmať na vychádzke most. Spolupracovať pri riešen..

3,00 €

SEMENÁ A PLODY

SEMENÁ A PLODY

Ciele: Rozlíšiť jednotlivé druhy plodov. Pomenovať plody. Rozdeliť plody. Určiť, z ktorého plodu..

3,00 €

TEN LITTLE FINGERS

TEN LITTLE FINGERS

Dieťa vie na základe hovorenia (počúvania s porozumením) básničky spojenej s pohybom porozumieť jej ..

3,00 €

TIEŇOVÁ FANTÁZIA

TIEŇOVÁ FANTÁZIA

Rozvíjanie základov tvorivej činnosti. Ciele: Spolupracovať pri hre. Uplatniť svoj talent pri vytv..

3,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD. OBSAH 1. Úvod 2. Legislatívne východiská 3..

5,00 €

TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY

TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY

Dielo ponúka konkrétne vypracované tematické plány postupne pre všetky predmety a ročníky ZŠ. P..

65,00 €