Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

PODPORME NAJMENŠÍCH V ICH VÝVINE! | 16.03.2021

O tom, ako stimulovať a zámerne podporovať telesný, zmyslový, intelektový (poznávací a jazykový), sociálno-emocionálny rozvoj dieťaťa do 3 rokov veku.


KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM


Súvisiace webináre

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 23.11.2020

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 23.11.2020

O tom, ako zábavnou formou rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni základných škôl