Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

FYZIKA – BÁDAME SPOLU | 05.05.2021

Nové nápady na online hodiny a štandardné vyučovanie vo fyzike


FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK
GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM