Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

VYCHÁDZKA AKO FORMA BÁDATEĽSKÉHO VYUČOVANIA NA HODINÁCH BIOLÓGIE | 26.05.2021

Webinár o tom, ako uplatniť a overiť vedomosti žiakov
získané na hodinách biológie v triede praktickým
vyučovaním v prírode, v okolí školy alebo priamo
na školskom dvore.


BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ