Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

METROLÓGIA V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ | 08.09.2021

Metrológia v školskom stravovaní v zmysle zákona
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tipy, rady a odporúčania zabezpečenia metrologických
činností v školskej jedálni


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ