Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

MANAŽÉRSKE MINIMUM OD A PO Z PRE VEDÚCE a VEDÚCICH ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ | 13.10.2021

Zhrnutie všeobecne záväzných právnych predpisov pre vedúce a vedúcich, ako aj kuchárky zariadení školského stravovania a ich aktualizované znenie. Základné manažérske princípy v riadení a organizácii práce.


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ