Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Škôlkar počíta, vyrába…. | 27.04.2022

Námety na rozvíjanie predmatematickej a technickej gramotnosti detí predprimárneho vzdelávania


Lektori:

Mgr. Zuzana Grmanová

Mgr. Zuzana Grmanová

zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Limbová 4, Trnava

32 rokov pracuje ako riaditeľka materskej školy, posledných sedem rokov ako zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu. V súčasnosti pracuje na elokovanom pracovisku – v Materskej škole Limbová 4, Trnava, kde riadi šesťtriednu materskú školu. Materská škola, v ktorej pôsobí, každoročne spolupracuje s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v oblasti náčuvovej praxe pre študentky univerzity. Lektorka pôsobila aj na MPC Trnava, kde externe lektorovala oblasť rozvoja grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných techník. Venuje sa aj publikačnej činnosti a lektorovaniu knižných publikácií.