Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

oTestuj sa z matematiky | 13.06.2022

Viete, ako inak testovať vedomosti žiakov z matematiky?


Lektori:

Mgr. Silvia Bodláková

Mgr. Silvia Bodláková

učiteľka matematiky a informatiky

Je učiteľkou viac ako dvadsaťpäť rokov na základných školách a 8-ročných gymnáziách v Bratislave. Učí na všetkých troch stupňoch. Niekoľko rokov učila matematiku a pracovné vyučovanie v treťom a štvrtom ročníku v základnej škole, kde začala rozvíjať vo vybraných triedach projektové vyučovanie. Viac ako dvanásť rokov učí na prvom stupni informatiku. Vo svojej výučbe pri motivácii a hlavne v závere a docvičení výučby rada využíva prepojenia na iné predmety a na bežný život.