Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Majstrujeme z domu! - 28.04.2020

Ako učiť predmet technika online, aj keď momentálne nemáte k dispozícii internet?


TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ


Súvisiace webináre

Fyzika online s internetom aj bez | 13.05.2020

Fyzika online s internetom aj bez | 13.05.2020

Inšpirácie a nápady, ako efektívne spracovávať učivo fyziky 6. – 9. ročníka ZŠ v rámci domácej výu

Zdravá výživa alebo Ako a načo je dobré učiť chémiu? | 21.05.2020

Zdravá výživa alebo Ako a načo je dobré učiť chémiu? | 21.05.2020

O tom, ako môže v praxi vyzerať integrované vyučovanie prírodovedných predmetov C

Hráme sa s biológiou | 28.05.2020

Hráme sa s biológiou | 28.05.2020

Tvorivo a kreatívne na hodinách biológie na 2. stupni základných škôl a gymnáziách

Poďte učiť fyziku cez astronómiu! | 08.06.2020

Poďte učiť fyziku cez astronómiu! | 08.06.2020

Nový pohľad na doplnenie hodín fyziky pomocou astronómie a jednoduchých astronomických javov.

Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? | 04.06.2020

Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? | 04.06.2020

O tom, ako zvýšiť úspešnosť žiakov v školských testoch aj v Testovaní 9, o najčastejších chybách a

Viete, ako učiť astronómiu v základnej škole? | 08.06.2020

Viete, ako učiť astronómiu v základnej škole? | 08.06.2020

O tom, ako a prečo je dobré venovať sa astronómii už na základnej škole. FYZIKA PRE

Sú už na druhom stupni, ale nečítajú správne. Čo s tým? | 11.06.2020

Sú už na druhom stupni, ale nečítajú správne. Čo s tým? | 11.06.2020

O tom, ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť starších žiakov na druhom stupni základných škôl

Majstrujeme z domu! | 28.09.2020

Majstrujeme z domu! | 28.09.2020

Ako učiť predmet technika online, aj keď momentálne nemáte k dispozícii internet?

Hráme sa s biológiou | 29.09.2020

Hráme sa s biológiou | 29.09.2020

Tvorivo a kreatívne na hodinách biológie na 2. stupni základných škôl a gymnáziách

Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? | 06.10.2020

Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? | 06.10.2020

O tom, ako zvýšiť úspešnosť žiakov v školských testoch aj v Testovaní 9, o najčastejších chybách a

Deviatacky dejepis nemusí byť nuda! | 14.10.2020

Deviatacky dejepis nemusí byť nuda! | 14.10.2020

Aj o tom, ako možno naložiť s rozšírenou dotáciou vyučovacích hodín dejepisu v deviatom ročníku ZŠ

FYZIKA – dobrých nápadov nikdy nie je dosť  | 18.11.2020

FYZIKA – dobrých nápadov nikdy nie je dosť | 18.11.2020

Projektové vyučovanie a niekoľko nápadov na hodiny fyziky počas krízy, ale aj mimo nej