Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Pripravení na školu? | 18.08.2020

O tom, ako si overiť školské predpoklady detí pred vstupom do základnej školy


KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)


Súvisiace webináre

Rozvíjanie grafomotoriky škôlkarov | 27.05.2020

Rozvíjanie grafomotoriky škôlkarov | 27.05.2020

Námety a inšpirácie na rozvíjanie grafomotorických zručností 4- až 5-ročných detí ..

Rozvíjame grafomotoriku predškolákov | 09.06.2020

Rozvíjame grafomotoriku predškolákov | 09.06.2020

Námety a inšpirácie na rozvíjanie grafomotorických zručností 5- až 6-ročných detí K..

Škôlkar skúma, vyrába, spoznáva... | 23.06.2020

Škôlkar skúma, vyrába, spoznáva... | 23.06.2020

Námety na rozvíjanie prírodovednej a technickej gramotnosti, poznávania spoločenského prostredia a..

Pripravení na školu?  | 18.08.2020

Pripravení na školu? | 18.08.2020

O tom, ako si overiť školské predpoklady detí pred vstupom do základnej školy KUL..

Viete, ako škôlkar spoznáva svet okolo seba? | 31.08.2020

Viete, ako škôlkar spoznáva svet okolo seba? | 31.08.2020

Ponuka námetov na konkrétne aktivity na spoznávanie spoločenského prostredia ŠKÔLKA..

Ako na dvojročné deti? | 08.10.2020

Ako na dvojročné deti? | 08.10.2020

O tom, prečo je adaptačný proces a pobyt v inštitúcii z pohľadu vývinovej psychológie pre dvojročn..

Podporme najmenších v ich vývine! | 19.10.2020

Podporme najmenších v ich vývine! | 19.10.2020

O tom, ako stimulovať a zámerne podporovať telesný, zmyslový, intelektový (poznávací a jazykový), ..