Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Viete, ako pomôcť žiakom s problémami v učení? | 21.10.2020

O tom, ako pracovať so žiakmi so špecifickými poruchami učenia v počtových operáciách.


KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA
– ČÍSELKÁ